Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła blisko 890 zł/MWh

Jak widać na poniższym wykresie, w kolejnych kwartałach 2022 i 2023 r. obserwujemy dużą dynamikę wzrostu cen. Średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w pierwszym kwartale 2023 roku była o 312 zł/MWh wyższa niż kwartale poprzedzającym (4Q2022 r.) i blisko dwa razy wyższy niż w pierwszym kwartale roku 2022, kiedy za 1 MWh trzeba było zapłacić 468,35.

Wykres 1. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym od pierwszego kwartału 2021 do pierwszego kwartału 2023 (w zł/MWh)


Źródło: dane URE.

***

  • Średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej - tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[1] oraz poprzez giełdy energii (TGE, EPEX SPOT SE i NORD POOL).
  • W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na jego techniczny charakter).
  • W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych  do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupą kapitałową oraz na giełdę energii. Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki
  • Informacje na temat średnich cen za pierwszy kwartał 2023 rok znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 33/2023.
 

[1] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

 

Data publikacji : 29.06.2023
Data modyfikacji : 06.07.2023

Opcje strony

do góry