Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11215,Rynek-energii-srednia-cena-energii-elektrycznej-z-rozliczen-wytworcow-w-ramach-g.html
29.05.2024, 20:09

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii: średnia cena energii elektrycznej z rozliczeń wytwórców w ramach grup kapitałowych w II kwartale 2023 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował średnią cenę energii elektrycznej z rozliczeń wytwórców z podmiotami z własnych grup kapitałowych, które miały miejsce w drugim kwartale 2023 roku.

Średnia cena energii dla tego okresu wyniosła 784,02 zł/MWh i była o 9,26 proc. (80 zł) niższa od ceny z pierwszego kwartału 2023 r. (864,02 zł/MWh).
Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców, które objęły dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie 14,44 TWh.


Publikowanie przez Prezesa URE średniej kwartalnej ceny energii z rozliczeń wytwórców w ramach grup kapitałowych jest nowym obowiązkiem nałożonym na regulatora przez nowelizację ustawy Prawo energetyczne z lipca 2022 r[1]. Wskaźnik ten po raz pierwszy został opublikowany dla I kwartału 2023 r.

W obliczeniu uwzględniono dane z realizacji umów lub porozumień dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których wytwórcy energii sprzedają, kupują lub rozliczają energię elektryczną. Jest to cena netto (bez VAT) uwzględniająca dodatkowe przychody lub koszty wynikające z rozliczeń w ramach umowy.


[1] Art. 49aa ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, ze zm.).

Data publikacji : 20.07.2023
Data modyfikacji : 21.07.2023

Opcje strony