Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11271,Rynek-gazu-Prezes-Urzedu-Regulacji-Energetyki-rozpoczyna-konsultacje-dotyczace-r.html
23.07.2024, 22:20

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczyna konsultacje dotyczące rabatów, mnożników i współczynników sezonowych dla taryf przesyłowych gazu na 2025 r.

Konsultacje potrwają do 6 listopada 2023 r. i dotyczą sieci przesyłowych, których właścicielami są GAZ-SYSTEM oraz EuRoPol GAZ.

Konsultacje prowadzone na podstawie art. 28  Kodeksu taryfowego[1] dotyczą:

  • poziomu mnożników dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych,
  • poziomu współczynników sezonowych dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych i ich obliczeń,
  • poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG oraz
  • rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności przerywanej.

Wymienione wyżej rabaty, mnożniki i współczynniki będą wykorzystywane w rozliczeniach z użytkownikami gazowego systemu przesyłowego w 2025 r.

Organy regulacyjne wszystkich bezpośrednio połączonych państw członkowskich UE oraz wszystkie zainteresowane podmioty wszelkie uwagi, opinie oraz propozycje do konsultowanego dokumentu mogą zgłaszać na przygotowanym formularzu przesyłając je na adres: konsultacje.nctar@ure.gov.pl do 6 listopada 2023 r.

Wszystkie zainteresowane podmioty zachęcamy do udziału w konsultacjach.

 

[1] Rozporządzenie Komisji 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29).

Data publikacji : 06.09.2023
Data modyfikacji : 08.11.2023

Opcje strony