Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu w II kwartale 2023 r.: wzrost dostaw z Unii Europejskiej, wyrównanie cen gazu na TGE i w punkcie wirtualnym OTC

Ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, spadła w drugim kwartale 2023 r. o 12,6 proc. Z kolei dostawy gazu terminalem LNG spadły o 4,6 proc., natomiast dostawy gazu z UE wzrosły o 10,9 proc.

W II kwartale 2023 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu w punkcie wirtualnym OTC wyniósł około 5,54 TWh, natomiast wolumen gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii, wyniósł 27,75 TWh. Rok do roku oznacza to wzrost obrotu gazem w punkcie OTC o ponad 150 proc. oraz ponad 11 proc. spadek wolumenu gazu zakontraktowanego w ramach transakcji giełdowych.

Rysunek 1. Wolumeny gazu dostarczane w drugich kwartałach lat 2020-2023 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych

Średnia cena gazu dostarczanego w ramach kontaktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii w II kwartale 2023 r. wyniosła 329,72 zł/MWh i była o blisko 9 proc. wyższa od ceny gazu z kontraktów zawieranych na TGE w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei średnia cena gazu dostarczonego w ramach transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniosła 324,77 zł/MWh i była niższa od średniej ceny z tego samego okresu 2022 r. o blisko 10 proc.

W ujęciu kwartał do kwartału na uwagę zasługuje wyrównanie cen gazu dostarczanego w ramach transakcji zawieranych na TGE oraz z transakcji OTC, podczas gdy w pierwszym kwartale 2023 r. gaz kontraktowany na giełdzie energii był o blisko 35 proc. droższy. Ponadto wart odnotowania jest 38 proc. spadek średniej ceny tego surowca kontraktowanego na TGE.

Na Towarowej Giełdzie Energii niezmiennie dominują transakcje terminowe na RTPG[1] (OTF[2]), w ramach których w drugim kwartale 2023 r. sprzedano ponad 85 proc. wolumenu gazu.

Rysunek 2. Średnia cena gazu dostarczanego w drugich kwartałach lat 2020-2023 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych

Na koniec drugiego kwartału 2023 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi w naszym kraju posiadało 175 podmiotów, natomiast aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym 80 przedsiębiorstw.

***

Pełna informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle w II kwartale 2023 r. jest dostępna na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

[1] Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu.
2] Zorganizowana Platforma Obrotu prowadzona przez TGE.

Data publikacji : 29.09.2023
Data modyfikacji : 29.09.2023

Opcje strony

do góry