Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energia elektryczna: ułatwienia w raportowaniu dla płatników opłaty OZE

Znowelizowana ustawa o OZE[1] upraszcza dotychczasowy comiesięczny obowiązek przekazywania Regulatorowi informacji koniecznych do naliczenia opłaty OZE oraz wielkości należnych środków z tytułu opłaty OZE przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz operatora systemu przesyłowego (OSP). Zmniejszyła się częstotliwość przekazywania tych informacji do wyłącznie dwóch terminów w roku.

OSD i OSP mają obowiązek raportować do Prezesa URE w terminach do:

  • 31 lipca – za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku;
  • 31 stycznia – za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

Przekazywane Prezesowi URE informacje obejmują:

  • dane nt. ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE;
  • dane nt. wielkości należnych środków z tytułu opłaty OZE.

Wypełnione Ankiety  OSD i OSP powinny przekazać:

  • na adres:

Departament Źródeł Odnawialnych

ul. Towarowa 25a

00-869 Warszawa

bądź składać bezpośrednio w Kancelarii Urzędu

         lub

  lub

  • przesłać w formie dokumentu PDF na adres e-mail: oplataoze@ure.gov.pl (dokument należy podpisać elektronicznie, zgodnie z reprezentacją ujawnioną we właściwym rejestrze).

 

Niezależnie od wyboru jednej z trzech ww. form doręczenia Ankiety do URE, dodatkowo dokument ten, w formacie MS Excel, należy przesłać na adres e-mail: oplataoze@ure.gov.pl

 

Więcej Informacji Prezesa URE nr 52.

 

 

[1] Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 100 ust. 2a w związku z art. 100 ust. 2 ustawy OZE.

Data publikacji : 02.10.2023
Data modyfikacji : 02.10.2023

Opcje strony

do góry