Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu: wytwórcy po raz kolejny nie są zainteresowani premią kogeneracyjną indywidualną (Combined Heat and Power, CHP)

W drugim w tym roku naborze na premię kogeneracyjną indywidualną żaden podmiot nie złożył oferty. Do rozdysponowania było ponad 17 mld zł dla dużych[1] nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji.

Wrześniowy nabór jest piątym (począwszy od września 2021 roku), który pozostaje bez rozstrzygnięcia z powodu braku zainteresowania.

***

  • Informacje o wynikach naboru dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
 

[1] O mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW.

Data publikacji : 03.10.2023
Data modyfikacji : 03.10.2023

Opcje strony

do góry