Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE publikuje regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE

18 października 2023 r. Minister Klimatu i Środowiska zatwierdził[1] ustalony przez Prezesa URE[2] regulamin tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE.

Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np.:

  • tryb składania ofert,
  • przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji,
  • warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji,
  • wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej (IPA),
  • sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji,
  • warunki zawieszenia dostępu do IPA.

Nowy regulamin uwzględnia również zmiany wynikające z październikowej nowelizacji ustawy o OZE[3] niezbędne do przeprowadzenia aukcji w 2023 r., a także :

  • aktualizację wymogów dotyczących okresu obowiązywania gwarancji bankowej w związku z wydłużeniem terminu realizacji obowiązków aukcyjnych z 24 do 33 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego[4],
  • wykreślenie postanowień wprowadzonych w 2020 roku w związku z przepisami tzw. „Tarczy antykryzysowej COVID-19”.

Siedem tegorocznych aukcji OZE, przeznaczonych tylko dla nowych instalacji, odbędzie się w listopadzie.  Aukcje zostaną rozstrzygnięte jeszcze w tym roku

 

[1] Na podstawie art. 78 ust. 10 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.).
[2] Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy o odnawialnych źródłach energii.
[3] Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 1762).
[4] Por. art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy o OZE.

Data publikacji : 19.10.2023
Data modyfikacji : 19.10.2023

Opcje strony

do góry