Nawigacja

Hurtowy rynek gazu w III kwartale 2023 r.: znaczący wzrost dostaw z Unii Europejskiej, spadek cen gazu na TGE i w punkcie wirtualnym OTC

Ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, zwiększyła się w trzecim kwartale 2023 r. o 47 proc. Dostawy gazu terminalem LNG również wzrosły, w tym przypadku o 4,6 proc. Natomiast dostawy gazu z UE wzrosły o blisko 150 proc.

W III kwartale 2023 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu w punkcie wirtualnym OTC wyniósł około 3,9 TWh, natomiast wolumen gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 24,8 TWh.

Rysunek 1. Wolumeny gazu dostarczane w trzecich kwartałach lat 2020-2023 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych

Średnia cena gazu dostarczanego w ramach kontaktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii w III kwartale 2023 r. wyniosła 274,71 zł/MWh i była o blisko 27 proc. niższa od ceny gazu z kontraktów zawieranych na TGE w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei średnia cena gazu dostarczonego w ramach transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniosła 274,71 zł/MWh i była niższa od średniej ceny z tego samego okresu w 2022 r. o 57 proc.

Na Towarowej Giełdzie Energii niezmiennie dominują transakcje terminowe na RTPG[1] (OTF[2]), w ramach których w III kwartale 2023 r. łącznie sprzedano ponad 86 proc. wolumenu gazu.

Rysunek 2. Średnia cena gazu dostarczanego w trzecich kwartałach lat 2020-2023 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych

Na koniec trzeciego kwartału 2023 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi w naszym kraju posiadało 175 podmiotów, natomiast aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym 82 przedsiębiorstw.

***

Pełna informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle w III kwartale 2023 r. jest dostępna na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. 

 

[1] Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu.
[2] Zorganizowana Platforma Obrotu prowadzona przez TGE.

Data publikacji : 30.11.2023
Data modyfikacji : 30.11.2023

Opcje strony

do góry