Nawigacja

Rynek gazu: Prezes URE zatwierdził Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM zmianę taryfy przesyłowej na 2024 rok

Wprowadzenie w życie taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM na jego sieci przesyłowej będzie oznaczało, że stawki wzrosną w stosunku do zatwierdzonych decyzją z 2 czerwca 2023 r.:

  • w punktach wejścia o :
    • 6,8 proc. dla gazu wysokometanowego (grupa E),
    • 5,4 proc. dla gazu zaazotowanego (podgrupa L),
  • w punktach wyjścia o:
    • 6,8 proc. dla gazu E,
    • 5,4 proc. dla gazu L.

Zmiany stawek wynikają ze zmiany przepisów prawa[1] oraz opublikowanej przez Prezesa URE w 29 listopada 2023 r. Metodologii określania wskaźnika kosztu kapitału zaangażowanego dla operatorów systemów gazowych na lata 2024–2028[2].

 

***

 

 

 

   [1] Art. 45 ust. 3c ustawy – Prawo energetyczne wprowadzonego ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1681).
   [2] https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/zalozenia-dla-kalkulacj-2/7834,Pismo-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-do-przedsiebiorstw-energetycznych.html.

Data publikacji : 14.12.2023
Data modyfikacji : 14.12.2023

Opcje strony

do góry