Nawigacja

Prezes URE ogłasza pierwszy z dwóch przewidzianych na 2024 r. naborów na premię kogeneracyjną indywidualną

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną wynosi 72 TWh, a maksymalna wartość premii to blisko 17,3 mld zł.

Pierwsza w 2024 roku sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną (Combined Heat and Power, CHP) za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji odbędzie się dniach 25 - 27 marca 2024 r. W naborze mogą wziąć udział nowe lub znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji; o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję Prezesa URE o dopuszczeniu do udziału w naborze[1].

Nabór oznaczony jako NCHP/1/2024 zostanie otwarty 25 marca 2024 r. o godzinie 8:15, a zamknięty 27 marca 2024 r. o godzinie 16:15. Zgodnie z Regulaminem naboru na premię kogeneracyjną indywidualną zostanie on przeprowadzony w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty należy dostarczyć do kancelarii URE na adres:

Ogłoszenie o naborze jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej można również znaleźć formularze ofert dla podmiotów zamierzających ubiegać się o wsparcie w postaci naboru na premię kogeneracyjną indywidualną.

***

  • Kogeneracja (produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła.
  • Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 r. wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Ostatni nabór na premię kogeneracyjna indywidualną, przeprowadzony przez Regulatora we wrześniu 2023 r. br., nie został rozstrzygnięty z powodu braku zainteresowania. Podobnie jak w  czterech poprzedzających go naborach (od września 2021 r.), nie została w nim złożona ani jedna oferta, która spełniałaby wymagania ustawowe[2].
 

[1] Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553, z późn. zm.). Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze jest dostępny na stronie internetowej URE.
[2] Określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Data publikacji : 21.12.2023

Opcje strony

do góry