Nawigacja

Nieznaczny spadek średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w trzecim kwartale 2023 roku

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował informację w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w trzecim kwartale 2023 roku. W stosunku do drugiego kwartału br. średnia cena energii nieznacznie spadła (o 2 proc.) i wyniosła 736,39 zł/MWh.

W trzecim kwartale 2023 r. nastąpiła stabilizacja cen energii na rynku konkurencyjnym, a obserwowany w drugim kwartale wyraźny trend spadkowy wyhamował. W ujęciu rok do roku aktualna średnia cena energii elektrycznej na tym rynku jest o około 30 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Wykres 1. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym od trzeciego kwartału 2021 r. do trzeciego kwartału 2023 r. (w zł/MWh)

Źródło: dane URE.

***

  • Średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej - tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[1] oraz poprzez giełdy energii (TGE, EPEX SPOT SE i NORD POOL).
  • W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na jego techniczny charakter).
  • W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupą kapitałową oraz na giełdę energii.

Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki

 

[1] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

Data publikacji : 27.12.2023
Data modyfikacji : 27.12.2023

Opcje strony

do góry