Nawigacja

Rynek energii elektrycznej: Prezes URE ogłasza wyniki aukcji głównej rynku mocy na dostawy w 2028 roku

Aukcja została przeprowadzona przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne 14 grudnia 2023 r. i zakończyła się w szóstej rundzie. W wyniku aukcji zawarto umowy ze 159 jednostkami rynku mocy, w tym 111 jednostkami fizycznymi z Polski oraz 48 jednostkami z Czech, Słowacji i Szwecji.

Cena zamknięcia obowiązków mocowych dla jednostek polskich fizycznych wyniosła 244,9 zł/kW/rok. Natomiast cena zamknięcia dla jednostek zagranicznych znajdujących się w strefie profilu synchronicznego wyniosła 207 zł/kW/rok, a jednostek z obszaru przesyłowego Szwecji 244,9 zł/kW/rok.

Suma obowiązków mocowych wynikająca z grudniowej aukcji głównej na rok 2028 wynosi ponad 7 GW, z czego nieco ponad 1 GW dotyczy umów zawartych z jednostkami zagranicznymi. W wyniku wszystkich przeprowadzonych dotychczas aukcji na dostawy w roku 2028 zawarto umowy mocowe na 21,15 GW.Rys. 1. Cena zamknięcia aukcji głównych na rynku mocy na lata 2021-2028 dla jednostek polskich (zł/kW/rok).

Szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia aukcji znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 2/2024 dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

Czym jest rynek mocy?

Rynek mocy jest narzędziem regulacyjnym, którego głównym celem jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla polskiego systemu elektroenergetycznego[1]. Kontraktacja obowiązków mocowych ma zachęcać przedsiębiorstwa energetyczne do budowy nowych i modernizacji istniejących jednostek wytwórczych w nadchodzących latach. Przepisy te mają również na celu aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na energię elektryczną.

Wprowadzenie rynku mocy przełożyło się na zmianę architektury rynku energii z jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci.

Wybór jednostek rynku mocy, które za odpowiednim wynagrodzeniem oferują nową usługę, odbywa się w wyniku aukcji typu holenderskiego, czyli składających się z wielu rund z ceną malejącą. Jednostki rynku mocy, które są dopuszczone do udziału w aukcji po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji, opuszczają aukcję, kiedy cena kolejnej rundy już nie zapewnia ich oczekiwanego wynagrodzenia za moc. W efekcie, aukcje wygrywają najtańsze oferty, przy zachowaniu neutralności technologicznej.

***

 • Koszt zakupu obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2024 r. wynosi ok. 5,3 mld zł.
 • 4 stycznia br. rozpoczęła się certyfikacja ogólna do aukcji głównej rynku mocy na rok 2029. Wnioski można składać do PSE do 17 stycznia br.
 • Certyfikacja obowiązuje wszystkich uczestników aukcji głównej. Bez niej nie można przystąpić do aukcji.
 • Dostawcami mocy mogą być:
  • jednostki redukcji zapotrzebowania - podmioty lub grupy podmiotów zdolne do ograniczenia poboru energii z sieci poprzez wykorzystanie sterowanego odbioru lub swoich jednostek wytwórczych – np. zakład przemysłowy, który w okresie zagrożenia ograniczy zapotrzebowanie na moc z systemu, uruchamiając agregaty prądotwórcze;
  • jednostki wytwórcze – podmioty uprawnione do dostarczania energii elektrycznej do sieci - np. elektrownie lub elektrociepłownie;
  • magazyny energii.
 • Funkcjonowanie programu wsparcia dostawców mocy jest przewidziane do 2047 r.

 


[1] Zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131).

Data publikacji : 05.01.2024
Data modyfikacji : 05.01.2024

Opcje strony

do góry