Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11627,Cieplownictwo-Prezes-URE-przypomina-o-obowiazku-zlozenia-sprawozdania-URE-C1.html
19.05.2024, 19:54

Ciepłownictwo: Prezes URE przypomina o obowiązku złożenia sprawozdania URE-C1

Do 28 lutego 2024 r. przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem lub obrotem ciepłem powinny nadesłać do URE sprawozdania ze swojej działalności w 2023 r.[1]

Coroczne badanie koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych jest przeprowadzane przez Prezesa URE od ponad 20 lat. W tym roku obejmie ponad 400 podmiotów, a zebrane w jego wyniku dane będą stanowiły dla regulatora podstawę do oceny kondycji sektora ciepłowniczego w Polsce oraz efektywności jego działań. W najnowszej edycji badania Prezes URE będzie chciał uzyskać m.in. informacje na temat rezultatów działań antykryzysowych prowadzonych wobec branży ciepłowniczej w 2022 r.

Dzięki zbieranym i analizowanym informacjom regulator dysponuje szeroką i aktualną wiedzą o stanie sektora ciepłowniczego oraz o zachodzących w nim zmianach. Pozyskane dane są niezbędne w dialogu zarówno z ustawodawcą jak i z branżą ciepłowniczą, a także w skutecznym prowadzeniu działalności regulacyjnej.

Wnioski z badań publikowane są w raporcie „Energetyka cieplna w liczbach”.

Poprzedni monitoring wykazał, że w 2022 r. polskie ciepłownictwo zmagało się z kontynuacją wzrostów cen paliw oraz uprawnień do emisji CO2, co negatywnie odbiło się na płynności finansowej oraz rentowności branży, w szczególności kogeneracji. Jednocześnie w tym samym okresie odnotowano najwyższy od 2015 r. poziom nakładów inwestycyjnych w sektorze ciepłowniczym, który w porównaniu do 2021 r. wzrósł o blisko 23 proc., do ponad 4,7 mld zł.

***

  • Sprawozdanie URE-C1 obejmuje swym zakresem informacje dotyczące między innymi charakterystyki techniczno–ekonomicznej przedsiębiorstwa, produkcji i sprzedaży ciepła, rodzajów paliw zużywanych do jego produkcji oraz działalności inwestycyjnej.
  • Sprawozdanie należy dostarczyć zarówno w wersji papierowej, podpisanej przez uprawnione osoby, jak i w wersji elektronicznej.
  • Wzór sprawozdania wraz z objaśnieniami jest dostępny na stronach internetowych URE.
 

[1] Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

Data publikacji : 15.01.2024

Opcje strony