Nawigacja

URE zaktualizował formularz sprawozdawczy dla jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do dziesięcioprocentowego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w 2023 r.

Na stronie internetowej URE jest już dostępny wzór raportu za 2023 rok dla jednostek sektora finansów publicznych, które miały obowiązek ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. w stosunku do zużycia w roku 2022.

Wraz z formularzem przygotowano również szczegółową instrukcję dotyczącą zasad jego prawidłowego wypełnienia.

Raporty dotyczące ograniczenia zużycia energii elektrycznej kierownicy jednostek sektora finansów publicznych powinni przesyłać do URE za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (w formie podpisanego pliku PDF oraz edytowalnego pliku XLSX), a w przypadku jej braku wyłącznie w postaci papierowej.

Termin nadsyłania raportów za 2023 rok mija 31 marca 2024 r.

***

Obowiązek zmniejszenia w 2023 r. zużycia energii elektrycznej przez jednostki sektora finansów publicznych o 10 proc. w stosunku do zużycia w 2022 r., a także obowiązek przesyłania do URE raportów na temat osiągnięcia tego celu, zostały wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej[1].

Nie wywiązanie się z obowiązku redukcji zużycia energii jest zagrożone karą w wysokości do 20 tys. zł, którą w drodze decyzji administracyjnej może nałożyć Prezes URE[2].

 

 


[1] Art. 37 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).
[2] Zgodnie z art. 38 ww. ustawy.

Data publikacji : 01.02.2024
Data modyfikacji : 01.02.2024

Opcje strony

do góry