Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat w sprawie wyznaczania operatorów systemów dla każdej sieci lub instalacji

W świetle regulacji przyjętych w znowelizowanej ustawie - Prawo energetyczne operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych wyznacza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji:

  1. na wniosek właściciela sieci lub instalacji, o którym mowa w art. 9h ust. 1 ustawy,
  2. z urzędu w przypadkach określonych w art. 9h ust. 9 ustawy.

16 kwietnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał Komunikat (nr 6/2010), w sprawie wyznaczania operatorów systemów dla każdej sieci lub instalacji, w którym podał m.in. warunki powierzenia pełnienia obowiązków operatora oraz kryteria oceny kandydata.

Data publikacji: 19.04.2010

Opcje strony

do góry