Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szczecin, Katowice, Poznań, Wrocław: działania informacyjno - edukacyjne URE w regionach

URE dla przedsiębiorstw sektora oraz konsumentów energii, gazu i ciepła

O efektywności energetycznej prawie wszystko - dzieci, młodzież i starsi uczą się jak oszczędzać energię

22 marca 2010 r. w ramach cyklu szkoleń dla młodzieży pod nazwą „Efektywność energetyczna bez tajemnic” eksperci z Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach przeprowadzili warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Jaworznie.

Oddział w Poznaniu z informacjami o energooszczędności postanowił natomiast dotrzeć do młodszych uczniów. 26 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu odbyło się, pierwsze z zaplanowanego cyklu, spotkanie z uczniami poświecone propagowaniu oszczędnego użytkowania energii, w którym uczestniczyli członkowie szkolnego Koła Przyrodniczego. Specjaliści z URE zaprezentowali dzieciom prezentację multimedialną pt. „Efektywne zużycie energii to troska o środowisko” oraz odpowiadali na pytania uczniów. Dla miłośników przyrody przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu i zmianom klimatycznym, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, wyczerpywanie się zasobów surowców energetycznych, odnawialne źródła energii, ochrona przyrody to tematy budzące szczególnie duże zainteresowanie. Wspólnie z dziećmi przeanalizowano argumenty przemawiające za oszczędnym użytkowaniem energii w szkole i w domu. Dzieci poznały proste metody korzystania z urządzeń domowych, aby zużywać energię w sposób racjonalny. Omówiono jak poprzez zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń w użytkowaniu urządzeń zużywających energię elektryczną, racjonalne korzystanie z ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej można troszczyć się o środowisko i oszczędzać energię. Podkreślono jak ważne jest kształtowanie świadomości użytkowników energii, poprzez informację i edukację dla uzyskania oszczędności zużycia energii i ochrony środowiska.

22 marca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej - Filii w Jaworznie, w ramach programu edukacyjnego pn.: "Akademia Energii Możliwości", odbyły się również warsztaty pt. „O efektywności energetycznej prawie wszystko” skierowanie do słuchaczy Uniwersytetu III Wieku oraz wychowanków Centrum Integracji Społecznej. Warsztaty te zainaugurowały projekt edukacyjno-informacyjny pn. „Dla szaraków energetycznych, czyli pozycja odbiorcy na rynku energii”.

Współczesne podejście do efektywności energetycznej oraz ściśle związanego z nią oszczędzania energii i paliw gazowych nie wiąże się z pogorszeniem komfortu życia, a wręcz przeciwnie - rozsądne korzystanie z dobrodziejstw nauki i techniki pozwala na poprawę warunków bytowych. Podczas jaworzyńskich warsztatów podkreślono, że wiedza i zrozumienie specyfikacji technicznej urządzeń energetycznych (zawartych m.in. na etykietach energetycznych) pozwoli na taki dobór tych urządzeń w gospodarstwie domowym, który sprzyjać będzie oszczędzaniu paliw i energii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia obrazujące zużycie energii elektrycznej przez poszczególne urządzenia. Pokazano m.in. różnicę w poborze energii przez żarówkę tradycyjną i energooszczędną.

12 kwietnia 2010 r. w jaworzyńskiej bibliotece w ramach programu edukacyjnego pn.: "Akademia Energii Możliwości" odbyły się kolejne warsztaty. Tym razem spotkanie poświęcone zostało ubóstwu energetycznemu i skierowanie do słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz ich podopiecznych. Pierwsza część warsztatów dotyczyła ubóstwa energetycznego oraz odbiorcy wrażliwego społecznie. Podczas tej części zdefiniowano skalę problemu, wyjaśniono czym jest ubóstwo energetyczne oraz przedstawiono jak wygląda sytuacja odbiorcy wrażliwego społecznie w Polsce oraz w Unii Europejskiej; omówiono także prace Zespołu do Spraw Koordynacji Prac nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych w URE. Druga część spotkania została poświęcona oszczędzaniu paliw i energii. W części tej pokazano w jaki sposób wybrać najwłaściwszy sposób ogrzewania mieszkania oraz pokazano szereg sposobów racjonalnego gospodarowania paliwami i energią.

URE z sektorem o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych

W Szczecinie, 30 marca 2010 roku, w siedzibie Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego URE po raz drugi odbyły się warsztaty dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych - operatorów systemów dystrybucyjnych, spółek obrotu, firm gazowniczych i ciepłowniczych z terenu województw lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone było tematyce społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych oraz kwestii odbiorców wrażliwych społecznie. Tomasz Gasiński - członek powołanego przez Prezesa URE Zespołu do Spraw Koordynacji Prac nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych przedstawił zgromadzonym rolę CSR i wpływ działań z zakresu CSR na trendy makroekonomiczne i rozwiązywanie problemów społecznych.

We Wrocławiu Południowo - Zachodni Oddział Terenowy URE także zorganizował spotkania z przedsiębiorstwami energetycznymi. Zaproszeni przedstawiciele firm ciepłowniczych z terenu województw dolnośląskiego i opolskiego prezentowali działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności w biznesie.

Z kolei w Poznaniu jeszcze w lutym podczas zebrania Sekcji Energetycznej Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) eksperci z Zachodniego Oddziału URE wystąpili z prezentacją pt. „Co osiągniemy wprowadzając ustawę o efektywności energetycznej i kolejne zmiany w Prawie energetycznym?„ Wystąpienie miało na celu przybliżenie członkom Sekcji Energetycznej postępu prac związanych z przygotowaniem ustawy o efektywności energetycznej, która ma zapewnić wdrożenie postanowień zawartych w dyrektywach europejskich o efektywności końcowego wykorzystania energii.

Natomiast Południowy Oddział Terenowy URE z siedzibą w Katowicach nawiązuje współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz samorządami terytorialnymi. W ramach tej współpracy 18 marca 2010 r. przeprowadzono warsztaty dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, które zostały poświęcone tematyce ubóstwa energetycznego i odbiorcy wrażliwego społecznie, efektywności energetycznej oraz oszczędzania paliw i energii. Podczas warsztatów pracownicy socjalni wskazali, że w ich ocenie edukacja osób dotkniętych biedą i ubóstwem energetycznym powinna się przyczynić do walki z tymi zjawiskami. Dlatego też zaplanowano kolejne warsztaty, które przeprowadzone zostaną z udziałem podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

8 kwietnia 2010 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach katowicki Oddział Terenowy URE przeprowadził kolejne dwa warsztaty. W pierwszym dyskutowano nad zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną oraz oszczędzaniem paliw i energii. Drugi warsztat poświęcono zagadnieniom praktycznej realizacji prawa wyboru sprzedawcy oraz ubóstwa energetycznego i odbiorcy wrażliwego społecznie. Pomimo, iż od 1 lipca 2007 r. odbiorcom w gospodarstwach domowych przysługuje prawo do zakupu energii elektrycznej od wybranego przez siebie sprzedawcy odbiorcy ci w niewielkim stopniu korzystają ze swoich uprawnień. Dlatego podczas warsztatów przybliżono uczestnikom procedury zmiany sprzedawcy oraz wskazano, że niezbędne informacje na temat zmiany sprzedawcy można uzyskać na stronach internetowych URE  oraz dzwoniąc na numer specjalnej infolinii działające w centrali oraz w każdym z oddziałów terenowych URE.

Data publikacji: 20.04.2010

Opcje strony

do góry