Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Coraz więcej firm i instytucji zmienia sprzedawcę energii

Prawie tysiąc dwustu odbiorców z grup A, B i C zmieniło sprzedawcę w pierwszym kwartale 2010 roku

To ogromny wzrost mobilności odbiorców z grup taryfowych A, B i C. Na koniec 2009 roku firm, które skorzystały z prawa zmiany sprzedawcy było 1533. Na koniec marca 2010 roku monitoring prowadzony przez Urząd wskazuje już liczbę 2 712 odbiorców z omawianych grup, którzy dokonali takiej zmiany. Pamiętać należy, że jeszcze do marca 2009 roku na zmianę sprzedawcy zdecydowało się tylko 192 odbiorców z grup taryfowych A, B, C. Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (marzec 2009 - marzec 2010) na zmianę sprzedawcy energii zdecydowało się 2520 firm i instytucji.

Wykres przedstawia wzrost liczby odbiorców korzystających z prawa do zmiany sprzedawcy.

URE doskonali procedury zmiany sprzedawcy

Obecnie obowiązujące procedury zmiany sprzedawcy nie są barierą rozwoju konkurencyjnego rynku energii. Wymagana aktywność odbiorcy ograniczona jest do minimum (wybór sprzedawcy, podpisanie umowy i rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą). Czas na przeprowadzenie zmiany jest krótki, a barierą jego dalszego skracania w przyszłości jest czas potrzebny na odczyt licznika i wymianę informacji.

W URE działa infolinia, dzięki której odbiorcy mogą uzyskać informacje o prawie do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej − odbiorcy korzystający z infolinii informowani są o tym, jak krok po kroku dokonać takiej zmiany.

Więcej na temat zmiany sprzedawcy energii :
Prawie trzy tysiące odbiorców zmieniło sprzedawcę

Już od dwóch lat nie jesteśmy skazani na jednego sprzedawcę prądu

Data publikacji : 21.04.2010

Opcje strony

do góry