Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informować, edukować, wspierać odbiorców

Prezes URE wzmacnia instytucję Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

Prezes URE konsekwentnie prowadzi politykę zmierzającą do wyposażenia odbiorców w odpowiednią wiedzę, informację i narzędzia tak, aby w konsekwencji stali się świadomymi partnerami biorącymi udział w procesie liberalizacji rynku energii. Prawo do informacji i edukacji jest jednym z fundamentalnych praw umożliwiających odbiorcom indywidualnym wyrównywanie ich szans rynkowych w zetknięciu z silniejszym uczestnikiem wymiany rynkowej, jakim jest przedsiębiorstwo energetyczne.

Decyzją Prezesa URE 22 kwietnia 2010 r. stanowisko Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii zostało wzmocnione i stało się stanowiskiem wieloosobowym.

Zmiany organizacyjne wiążą się z coraz większą liczbą spraw wpływających do Rzecznika. W 2009 roku Rzecznik Odbiorców rozpatrzył ponad dwa i pół tysiąca spraw konsumentów! Jak co roku, najwięcej przekazanych przez odbiorców spraw dotyczyło energii elektrycznej (1 708).

Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii udziela informacji i pomocy odbiorcom paliw gazowych i energii w ich stosunkach z przedsiębiorstwami energetycznymi oraz współpracuje z przedsiębiorstwami energetycznymi, instytucjami i organizacjami konsumenckimi w zakresie ochrony interesów odbiorców. Skargi, pytania i prośby odbiorcy mogą kierować przesyłając je za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej, telefonując, lub podczas bezpośrednich wizyt u Rzecznika.

 

Struktura zgłoszonych przez odbiorców tematów w 2009 r.

Data publikacji : 26.04.2010
Data modyfikacji : 26.04.2010

Opcje strony

do góry