Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Filozofia oszczędnego miasta - o inteligentnych sieciach na forum współpracy polsko - ukraińskiej

W dniach 17-18 maja 2010 r. w Lublinie, w ramach miesiąca biznesu ukraińskiego w Polsce, odbyła się kolejna edycja Forum Polska - Ukraina . Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „Inwestycje. Gospodarka. Współpraca transgraniczna".

W panelu poświęconym właśnie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, która stanowi ważny czynnik w stymulowaniu wymiany gospodarczej i poprawy konkurencyjności regionów wzięli udział m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz nauki. Wśród zaproszonych panelistów byli także eksperci Urzędu Regulacji Energetyki, którzy przybliżyli uczestnikom Forum "filozofię oszczędnego miasta - inteligentnego samorządu".

Jeden z panelistów Anatolij Czemerys, Wicedyrektor Stowarzyszenia Miast Ukrainy, wskazywał na potrzebę poświęcenia szczególnej uwagi problematyce efektywności energetycznej w funkcjonowaniu ukraińskich miast. Odpowiedzią na konieczność efektywniejszego zarządzania popytem i zużyciem energii elektrycznej może być prezentowana przez URE koncepcja wdrożenia inteligentnej sieci energetycznej, która - poprzez dwustronną, zdalną transmisję danych między odbiorcą a sprzedawcą energii w czasie rzeczywistym - pozwoli na racjonalizację zużycia energii.

Urząd Regulacji Energetyki na Forum Polska - Ukraina reprezentowali Tomasz Adamczyk, dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego URE oraz Leszek Kukuła z Departamentu Taryf.

Data publikacji : 02.06.2010
Data modyfikacji : 04.06.2010

Opcje strony

do góry