Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa książka w „Bibliotece Regulatora” URE

Przegląd teorii, interesujące założenia i wnioski przydatne w dyskusji o obywatelskich wolnościach w gospodarce, to tylko kilka z zalet nowej publikacji „Biblioteki Regulatora” URE - książki „Monopolizacja. Demonopolizacja. Niepewność”, autorstwa Marka Dietla i Krzysztofa Makowskiego.

Rynek energetyczny podlega takim samym procesom i takim samym zmianom jak reszta „rynku” - gospodarki wolnorynkowej w Polsce i na świecie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki często zabiera głos w sprawach dotyczących demonopolizacji rynku energii oraz roli obywatela-odbiorcy jako niezależnego podmiotu mającego wpływ na kształtowanie rzeczywistości ekonomicznej kraju. Dlatego to nie przypadek, że kolejna publikacja z serii „Biblioteka Regulatora” sięga do tematów teorii „monopolu”, a raczej mechanizmów warunkujących monopolizacyjne i demonopolizacyjne decyzje ekonomiczne.

Atutem publikacji jest umiejętne usystematyzowanie pojęć, przegląd dostępnej literatury oraz wnioski płynące z pracy, które zdaniem Autorów mogą zostać wykorzystane w praktyce m.in. do opracowywania strategii przejęć oraz przy podejmowaniu decyzji przez administrację publiczną.

Autorzy już na początku książki sięgają po teorie Johna Kennetha Galbraitha i jego termin „przeciwstawnej siły”, a swoje badania odnoszą do rynku energii elektrycznej. W lekturze pomaga przejrzysty, przygotowany z szacunkiem dla czytelnika aparat naukowy, tekst ilustrują rysunki i tabele, także te dotyczące polskiego rynku energii.

„Możliwość współpracy z zespołem Urzędu Regulacji Energetyki (URE) - czytamy we Wstępie - pozwoliła nam na odniesienie wniosków i spostrzeżeń do rzeczywistych problemów, z jakimi styka się regulator rynku. Ta współpraca była dla nas bezcenna i cieszymy się, że Prezes URE zdecydował się na wydanie naszej książki w serii Biblioteka Regulatora.”

Zapraszamy do lektury książki, przedstawiając Czytelnikom pełen tekst nowej publikacji "Biblioteki Regulatora" URE dostępny w formacie pdf.

***

O Autorach:

Dr Marek Dietl, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (SGH), ukończył studia doktoranckie i uzyskał tytuł doktora w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. W czasie studiów doktoranckich odbył staż naukowy w University of Glasgow. Jest zatrudniony w Krajowym Funduszu Kapitałowym jako menedżer inwestycyjny.

Krzysztof Makowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (SGH), obecnie jest doktorantem w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. W trakcie studiów brał udział w szkole letniej University of Paisley (Wielka Brytania) w zakresie matematyki stosowanej i ekonomii, Uczestniczy w pracach grup roboczych OECD, Eurostat i EBC, zajmuje się tematyką statystyki inwestycji międzynarodowych. Współpracuje z Katedrą Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej, prowadzi zajęcia z mikroekonomii i uczestniczy w pracach naukowych Katedry.

Data publikacji: 08.06.2010

Opcje strony

do góry