Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowiedzialna energia. Konferencja w Warszawie - 17 czerwca 2010

Marek Woszczyk, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wziął udział w II Ogólnopolskiej Konferencji - „Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno - gospodarcze Polski i świata”, zorganizowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz PricewaterhouseCoopers.

Partnerem Wydarzenia był Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

CSR = odpowiedzialność za przyszłość

Konferencja w warszawskim hotelu Hilton, zgromadziła przedstawicieli administracji publicznej, firm energetycznych, ekspertów branży energetycznej i mediów.

Zdaniem uczestników spotkania społeczna odpowiedzialność biznesu staje się dziś obowiązkowym elementem planowania przyszłości w drodze do zrównoważonego rozwoju kraju. Bez społecznego dialogu, analizy kosztów podejmowanych decyzji i określenia optymalnych celów realizowanych z korzyścią dla odbiorców energii, pracowników sektora oraz środowiska naturalnego, nie można mówić o żadnym długofalowym działaniu w energetyce.

- CSR nie może być pustym hasłem. Firmy widzą ogromną potrzebę stosowania zasad CSR, a temat społecznej odpowiedzialności staje się jednym z najważniejszych punktów spotkań zarządów - zapewniała otwierająca konferencję Olga Grygier, szefowa PricewaterhouseCoopers w Polsce. Oczekujemy, że szeroko rozumiani Regulatorzy, sięgną nie tylko po „kij”, ale także po „marchewkę”, zachęcając biznes do stosowania zasad społecznej odpowiedzialności. PricewaterhouseCoopers jest partnerem Urzędu Regulacji Energetyki w pracach nad CSR.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję głosować - za pomocą przenośnych paneli komunikacyjnych - w kilku kluczowych kwestiach dotyczących zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Wybór odpowiedzi na pytanie kto powinien ogrywać decydującą rolę w promowaniu rozwiązań CSR w Polsce (np.: regulator, biznes, dziennikarze, koalicja wszystkich uczestników rynku), poprzedził panel dyskusyjny pt.: „Sektor energetyczny a wyzwania społeczno - gospodarcze Polski i świata - wsparcie instytucji rządowych oraz otoczenia biznesu”. W panelu wziął udział wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marek Woszczyk. Demonopolizacja i otwarcie rynku, efektywność energetyczna, odpowiednia strategia rozwoju sektora, ochrona odbiorcy wrażliwego społecznie oraz zrozumiałe dla uczestników rynku systemy wsparcia biznesu energetycznego to zdaniem wiceszefa URE elementy CSR i zrównoważonego rozwoju energetyki w Polsce.
- Jeżeli mówimy o społecznej odpowiedzialności biznesu, powinniśmy mówić również o społecznej odpowiedzialności państwa - powiedział m.in. Marek Woszczyk. - Rolą państwa jest projektować systemy wsparcia dla zrównoważonego rozwoju, a sam zrównoważony rozwój, chyba nie do końca słusznie, utożsamiany jest tylko z ekorozwojem.
- Podczas tego spotkania powinniśmy pamiętać również o filarach polityki energetycznej Unii Europejskiej.
- powiedział prezes Marek Woszczyk, przypominając cele Pakietu Liberalizacyjnego UE oraz obecność regulatora w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. - Program zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwo energetyczne nie będą mogły być zrealizowane jeżeli zapomnimy o wspieraniu rozwoju konkurencji.

Obok wiceszefa URE, o CSR rozmawiali m.in. Daria Kulczycka z PKPP Lewiatan, Tomasz Chruszczow z Ministerstwa Środowiska, Grzegorz Kiszluk z Magazynu „Brief”, Wojciech Kuśpik, dziennikarz „Nowego Przemysłu” oraz Marcin Piasecki z „Dziennika Gazety Prawnej”.

O działaniach URE na rzecz CSR branży energetycznej mówiła Iwona Figaszewska, radca Prezesa URE, prezentując wyniki drugiego pomiaru badania diagnozującego poziom zaangażowania w działania zgodne z koncepcją CSR w przedsiębiorstwach energetycznych - „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych. Wstępne wyniki badań” . Pierwsze badania tego rodzaju Prezes URE przeprowadził w 2009 roku.

***

Polski regulator rynku energetycznego, jako pierwszy urząd polskiej administracji publicznej, rozpoczął prace nad wdrożeniem CSR w sektorze energetycznym.

O działaniach Prezesa URE na rzecz CSR, pisaliśmy w tym roku w aktualnościach na stronie www.ure.gov.pl - m.in. w tekstach „URE w regionach” z 16 czerwca 2010 - oraz „Nie jesteś sam. Społeczna odpowiedzialność biznesu energetycznego” z 5 lutego 2010.

Data publikacji : 21.06.2010
Data modyfikacji : 22.06.2010

Opcje strony

do góry