Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził część Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Nowe regulacje wejdą w życie 1 sierpnia 2010 r.

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., decyzją z dnia 23 lipca 2010 r. Regulator zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części ogólnej oraz w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Nowo zatwierdzone części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zostały opublikowane Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki.

Poniżej pełna informacja Prezesa URE dotycząca zatwierdzenia części IRiESP nr 15/2010.

Data publikacji: 28.07.2010
Data modyfikacji: 30.08.2012

Opcje strony

do góry