Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gorący raport. Energetyka cieplna w liczbach

„Energetyka cieplna w liczbach - 2009” to już siódme z kolei opracowanie statystyczne Urzędu Regulacji Energetyki, prezentujące przedsiębiorstwa ciepłownicze działające na podstawie koncesji Prezesa URE.

 Badanie to - podobnie jak w latach poprzednich - zostało zrealizowane w ramach systemu statystyki publicznej i z uwagi na charakter oraz zakres stanowi wciąż unikalną publikację o regulowanym rynku ciepła w Polsce. W raporcie znaleźć można informacje o kondycji finansowej oraz efektywności ekonomicznej i technicznej przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego. Opracowanie prezentuje podstawowe tendencje w energetyce cieplnej w 2009 r.

Benchmarking w polityce energetycznej

W Przedmowie napisanej dla czytelników raportu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwrócił uwagę na wartość badań benchmarkingowych.

Stałe monitorowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych - napisał m.in. dr Mariusz Swora - wpływa pozytywnie na poprawę skuteczności regulacji przedsiębiorstw. Metoda analizy porównawczej może przynosić pozytywne efekty dla wszystkich, którzy mają kontakt z ciepłem systemowym - począwszy od przedsiębiorstw ciepłowniczych, poprzez odbiorców ciepła, a na finalnych jego konsumentach kończąc. Dziś benchmarking jest użytecznym narzędziem nie tylko w rękach menedżerów, którym dostarcza informacji o obszarach wymagających poprawy efektywności. W dokumencie pod nazwą „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, przyjętym przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku, w działaniu 2.41 - „Zmiana mechanizmów regulacji poprzez wprowadzenie metod kształtowania cen ciepła z zastosowaniem cen referencyjnych oraz bodźców do optymalizacji kosztów zaopatrzenia w ciepło” - wyraźnie zalecono zastosowanie metody porównawczej polegającej na konfrontowaniu efektywności przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Dane prezentowane w opracowaniu dotyczą 499 przedsiębiorstw w 2009 roku - dla porównania w roku 2008 - 518, a w 2002 - 849.

W 2009 r. liczba przedsiębiorstw posiadających koncesje Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło zmniejszyła się o 4% w stosunku do roku 2008 i aż o 43% od roku 2002. O raporcie URE pisaliśmy w tekście „Najtaniej na Mazowszu. URE o ciepłownictwie w 2009 roku” opublikowanym na stronie www - 23 lipca 2010 roku - zwracając m.in. uwagę na zmniejszanie się liczby koncesjonowanych przedsiębiorstw, wzroście wolumenu sprzedaży energii cieplnej, strukturę własnościową sektora oraz „mapę ciepłowniczą Polski” na której ponad 1/3 potencjału wytwórczego ciepłownictwa skupiona była w dwóch województwach: śląskim i mazowieckim.

Lektura raportu będzie interesująca dla analityków - po kilkunastu (19) stronach ciągłego tekstu, czytelnik zapozna się danymi prezentowanymi na 209 tabelach.

***

Zapraszamy do lektury tekstu raportu URE:

Data publikacji : 30.08.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry