Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energetyka Bełchatów 2010

O nowych technologiach, konieczności współpracy regulatora i uczestników rynku energetycznego w przygotowaniu zmiany w polskiej energetyce mówił Marek Woszczyk, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, podczas XII Sympozjum Naukowo - Technicznego „Energetyka - Bełchatów 2010”.

Jak o zmianie to w Bełchatowie
Bełchatowskie sympozjum jest jedną z najważniejszych imprez branżowych w kraju. Każdego roku uczestniczy w nim ok. 500 przedstawicieli zakładów energetycznych, a także firm współpracujących z branżą energetyczną, oferujących nowoczesne technologie i urządzenia.

Sympozjum jest organizowane pod Honorowym Patronatem dr Mariusza Swory Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który od lat kibicuje Organizatorom Sympozjum podejmującym najważniejsze tematy związane z modernizacją polskiej energetyki. Tematy paneli i spotkań poruszane przez organizatorów w tym: bezpieczeństwo energetyczne, inwestycje w polskiej energetyce oraz problematyka smart grids są bardzo bliskie działaniom polskiego regulatora.

- Każdego roku, razem z naszymi partnerami ze środowisk naukowych, biznesu i samorządów przygotowujemy kolejne konferencje, warsztaty i szkolenia przygotowujące do „zmiany” technologicznej w energetyce. Temu też służy obecność URE w Bełchatowie - powiedział Marek Woszczyk Wiceprezes URE, otwierając Sympozjum. Następnie nawiązał do działań URE na rzecz modernizacji i zmiany w energetyce, m.in. przypominając najważniejsze elementy strategii działań regulatora w promocji technologii smart, w tym pierwsze w Polsce „Studium wykonalności instalacji elektronicznych urządzeń pomiarowych w Polsce” z grudnia 2008 roku - opracowanie opisujące możliwości implementacji technologii smart w polski system energetyczny.

Marek Woszczyk wziął także udział w panelu pt. „Inwestycje w energetyce. Plany i realizacja” podczas którego stwierdził m.in.:
- O skuteczności działań Regulatora stymulujących skłonność do inwestycji w sektorze świadczy wskaźnik intensywności inwestycji podejmowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych. Jest on dwukrotnie wyższy niż w sektorze nieregulowanym.
Natomiast dyskutując nad procesami zachodzącymi na rynku energii Marek Woszczyk konkludował: „... trudno oczekiwać prawidłowego funkcjonowania rynku energii elektrycznej bez prawidłowego funkcjonowania rynku paliw pierwotnych, w szczególności rynku węgla kamiennego”.

***

Od lat dewizą bełchatowskiego sympozjum jest wysoki poziom merytoryczny i udział najbardziej znanych postaci branży energetycznej. Podczas forum energetycznego prezentowane są opinie przedstawicieli instytucji rządowych oraz największych podmiotów branżowych, funkcjonujących na naszym rynku. Spotkanie stwarza również doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy potencjalnymi partnerami działającymi w energetyce.

Organizatorem sympozjum jest redakcja miesięcznika „Energetyka Cieplna i Zawodowa” a współorganizatorem PGE Elektrownia Bełchatów SA.

Data publikacji : 03.09.2010

Opcje strony

do góry