Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo energetyczne a innowacyjność. Forum Innowacji w Rzeszowie

Z inicjatywy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dra Mariusza Swory odbyło się Forum Innowacji w Rzeszowie organizowane pod hasłem „Bezpieczeństwo energetyczne a innowacyjność”.

Forum Innowacji, organizowane w dniach 7 - 8 września jest wydarzeniem towarzyszącym XX edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

W parlamencie prowadzone są już prace nad ustawą, która ma wdrożyć system inteligentnego opomiarowania nie tylko w sektorze elektroenergetycznym, ale również w gazownictwie, ciepłownictwie i sieciach wodociągowych. Ma zapewnić stabilność inwestorom oraz gwarantować możliwość realizacji celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa dostaw i promowania konkurencji. Mam nadzieję, że projektowana ustawa da również gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom możliwość wprowadzania energii do sieci za wynagrodzeniem. - dr Mariusz Swora, Prezes URE.

Otwierając Forum Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego podkreślił rolę Prezesa URE, jako pomysłodawcy zorganizowania w Rzeszowie Forum Innowacyjności oraz wkład władz rządowych i samorządowych w organizację tego Wydarzenia.

Prezes URE, dr Mariusz Swora był moderatorem pierwszego panelu „Bezpieczeństwo energetyczne a Innowacyjność”. W dyskusji udział wzięli: Hanna Trojanowska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, dr Filip Elżanowski, Ekspert Rynku Energetycznego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Jarosław Wajer, Dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego, Ernest & Young, Robert Świerzyński, Wiceprezes, Energa Operator S.A. Uczestnicy dyskusji orzekli iż polska energetyka musi być innowacyjna, żeby móc uczestniczyć w walce konkurencyjnej na rynku europejskim. To oznacza, że budżety firm energetycznych muszą być otwarte na badania i rozwój. Na tym powinni skorzystać przede wszystkim odbiorcy końcowi, bo innowacje w energetyce muszą być źródłem dobrobytu.

W trakcie panelu rozmawiano o perspektywach zmiany technologicznej, w tym o miejscu energetyki jądrowej, tradycyjnej energetyki opartej na węglu, o wdrożeniu technologii typu smart, które zmienią „świat” każdego uczestnika rynku energetycznego. - Innowacyjna koncepcja inteligentnych sieci zmieni ich „DNA” poprzez połączenie z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu komunikacji elektronicznej, prowadząc do większej efektywności, konkurencji oraz bezpieczeństwa dostaw - wskazywał moderujący panel dr Mariusz Swora.

Uczestnicząca w debacie Hanna Trojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, przedstawiła koncepcję funkcjonowania Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz kwestię udziału polskich przedsiębiorstw w projekcie budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Minister Trojanowska stwierdziła, że w tym projekcie powinny brać udział polskie firmy i polska nauka, a władze publiczne już w tej chwili robią wszystko, aby ten udział był jak najszerszy.

W ciągu dwóch dni Forum Innowacji odbyły się panele poświęcone m.in. nowym produktom i technologiom w przemyśle lotniczym i kosmicznym, innowacjom jako „kluczowi do rozwoju” (moderator: Prof. Bogusław Smólski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), czy poszukiwaniu nowych atutów gospodarczych w Europie Środkowo Wschodniej.

Wśród zaproszonych gości w spotkaniach w Rzeszowie udział wzięli przedstawiciele biznesu, administracji i środowisk naukowych z kraju i zagranicy. Forum Innowacji, wydarzenie towarzyszące Forum Ekonomicznemu, zorganizowane zostało po raz pierwszy.

Data publikacji : 08.09.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry