Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Prezes URE, dr Mariusz Swora, był moderatorem panelu poświęconego europejskiej solidarności energetycznej podczas jubileuszowego - XX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Solidarność - mit czy rzeczywistość

9 września 2010 roku Prezes URE dr Mariusz Swora podczas Forum w Krynicy poprowadził panel przygotowany przez Urząd Regulacji Energetyki pod nazwą „Europejska solidarność energetyczna - mit czy rzeczywistość”.

Solidarność energetyczna w ramach Unii Europejskiej to ważny system gwarancji bezpieczeństwa regionów i państw Wspólnoty, dlatego podczas panelu organizowanego pod patronatem Prezesa URE, wraz zaproszonymi gośćmi z Niemiec i Czech rozmawiano o ideach Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, inicjatywach podejmowanych w Parlamencie Europejskim oraz współpracy transgranicznej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Panel o współpracy energetycznej

Do Krynicy Prezes URE zaprosił wybitnych ekspertów, w tym przedstawicieli instytucji regulacyjnych z Czech i Niemiec oraz gości z Polski.

Jednym z uczestników panelu był Johannes Kindler - Wiceprezes Federalnej Agencji Sieci Przesyłowych (Bundesnetzagentur), zastępca szefa niemieckiego odpowiednika URE. Johannes Kindler pełni również obowiązki Wiceprezesa Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER) oraz Wiceprezesa Europejskiej Grupy Regulatorów Rynku Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG).

Obok ministra Kindlera, gościem Prezesa URE był Blahoslav Nemecek - Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki Republiki Czeskiej oraz Piotr Woźniak, przedstawiciel Polski we władzach ACER. Piotr Woźniak, Minister Gospodarki w latach 2005-2007, brał udział w pracach nad trzecim pakietem energetycznym liberalizującym unijny rynek energii. W panelu uczestniczył także Marek Woszczyk, wiceszef URE oraz dr Jerzy Baehr, Partner Zarządzający w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k., radca prawny, współautor komentarzy do prawa energetycznego i ustawy prawo o zamówieniach publicznych.

Relacja z panelu zostanie zamieszczona na stronie internetowej URE w poniedziałek.

W Krynicy o Lizbonie

XX Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju odbywa się w dniach 8 - 10 września 2010. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona jest Traktatowi Lizbońskiemu. Jednym z powodów udziału URE w Forum jest wyraźnie zaznaczona w dokumencie z Lizbony kwestia europejskiej solidarności energetycznej. Unia Europejska, wedle postanowień Traktatu, powinna koncentrować się na rozwoju nowych technologii, badań naukowych, konkurencyjności. Silnie zaakcentowana została zasada pomocniczości.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju jest Instytut Studiów Wschodnich. Dzięki uprzejmości Instytutu udział Urzędu Regulacji Energetyki w Forum Krynickim jest bezpłatny.

Data publikacji : 10.09.2010

Opcje strony

do góry