Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

O solidarności energetycznej w Krynicy

2350 gości, w tym ponad 1000 uczestników z zagranicy, 500 dziennikarzy - w piątek, 10 września, w Krynicy zakończyło XX Forum Ekonomiczne.

W trakcie polskiego Davos - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poprowadził panel dotyczący solidarności energetycznej w UE. W spotkaniu zorganizowanym pod hasłem „Europejska solidarność energetyczna - mit czy rzeczywistość” udział wzięli: Johannes Kindler - Wiceprezes Federalnej Agencji Sieci Przesyłowych (Bundesnetzagentur) i Wiceprezes Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER) oraz Wiceprezes Europejskiej Grupy Regulatorów Rynku Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG), Blahoslav Nemecek - Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki Republiki Czeskiej, Piotr Woźniak, Szef Rady Administracyjnej Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), Jerzy Baehr, Partner Zarządzający w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. i Marek Woszczyk, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Architektura energetyczna w budowie

Rozpoczynając spotkanie Prezes URE, dr Mariusz Swora mówił o znaczeniu wspólnych działań państw członkowskich UE. - Jeżeli dodamy do tego nowe uprawnienia Komisji Europejskiej, zobaczymy nowy obraz instytucji i działań - powiedział m.in. dr Mariusz Swora. - W jaki sposób nowy obraz zmieni podejście państw członkowskich, w jaki sposób zmieni postrzeganie solidarności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego w zjednoczonej Europie? W jaki sposób nowe instytucje będą miały wpływ na zachowanie państw członkowskich UE, które do tej pory dbają o zabezpieczenie własnych interesów niż o wspólną ideę europejskiej solidarności energetycznej - pytał m.in. Prezes URE.

Piotr Woźniak przypomniał o dotychczasowych działaniach Komisji Europejskiej zakończonych uzgodnieniem III pakietu energetycznego. Szef Rady Administracyjnej ACER stwierdził, że UE zakończyła już budowę modelu struktury regulacyjnej i rynkowej, brak natomiast jeszcze zakończenia budowy modelu infrastruktury instytucjonalnej. Minister Woźniak zwrócił w tym miejscu uwagę na rolę ERGEGu - European Regulators’ Group for Electricity and Gas - wśród instytucji budujących infrastrukturę instytucjonalną. ERGEG, który jednocześnie jest elementem Agencji Regulacyjnej UE, pewnie z czasem zostanie przez Komisję rozwiązany, pozostając w strukturach Agencji, na przykład jako Rada Regulatorów. To bardzo potrzebna instytucja, która nie może zniknąć, ale będzie podporządkowana Agencji - mówił m.in. Piotr Woźniak.

Rurociągi bez granic

Przedstawiciel Polski w Agencji regulacyjnej UE odniósł się do obecnie negocjowanej umowy gazowej z Rosją, która jego zdaniem łamie podstawowe elementy III pakietu liberalizacyjnego UE, i nie może być przyjęta w formie, w której została zaproponowana.

- Komisja za pośrednictwem komisarza Gűnthera Oettingera precyzyjnie i jasno wytknęła wady dokumentu. Nie ma wątpliwości, że umowa powinna być dostosowana do prawa europejskiego - powiedział m.in. Piotr Wożniak. - Tak się stało, że znaleźliśmy się na styku dwóch porządków prawnych - Unii Europejskiej i rosyjskiego porządku prawnego. Uzgodnienie możliwości współpracy na styku tych dwóch sfer jest absolutnie kluczowe.

Szef Rady Administracyjnej ACER mówił też o nowych instrumentach finansowych UE wspierających rozwój infrastruktury energetycznej w tym o pakiecie inwestycyjnym dla rozwoju sieci elektroenergetycznych i gazowych.

By zamiast czasu płynął prąd

Zdaniem Johannesa Kindlera solidarność energetyczna nie znajduje się w opozycji do interesów narodowych. Solidarność dotyczy tak Polski jak innych krajów UE między innymi dlatego, że na zintegrowanym rynku energii, każdy kraj zależy od innego kraju. W przypadku eksportu blackoutów przez Rumunię lub inne kraje UE, mogą one oczekiwać pomocy ze strony swoich sąsiadów.

- W 2006 roku mieliśmy przeciążenie energetyczne na granicy niemiecko - polskiej i niemiecko - czeskiej i wówczas operatorzy systemów współpracowali ze sobą bardzo efektywnie - powiedział m.in. Johannes Kindler.

Zdaniem Johannesa Kindlera kolejnym przykładem dobrej współpracy państw narodowych w duchu solidarności energetycznej są inicjatywy podejmowane w ramach tzw. Pierścienia Bałtyckiego, transgranicznych systemów energetycznych państw bałtyckich. Johannes Kindler wspomniał o konieczności społecznych konsultacji przy tworzeniu połączeń energetycznych. - Wiemy, że Polska oraz inne kraje unijne nie są zadowolone z faktu, że Niemcy podpisały umowę w sprawie budowy rurociągu północnego - Nordstreamu, ale z drugiej strony pamiętajmy, że to Niemcy są zaangażowane w realizację europejskiego projektu Nabucco. - stwierdził Johannes Kindler. - Podczas naszych spotkań z przedstawicielami Gazpromu, mówiliśmy wielokrotnie, że polityka dominacji dawno się skończyła i należy już do przeszłości.

Według Johannesa Kindlera europejska współpraca energetyczna zdała egzamin m.in. w 2009 roku kiedy strona rosyjska ograniczyła dostawy gazu.

Panel prowadzony przez Prezesa URE, był jednym z pierwszych spotkań, na których przedstawiciel Niemiec przypomniał o planie kanclerz Angeli Merkel dotyczącym wykorzystania specjalnych relacji z Rosją. - Niemcy zdają sobie sprawę, że solidarność energetyczna Europy może być wzmocniona dzięki dobrym relacjom z Rosją. Mamy uprzywilejowane relacje z Rosją - tak zorientowane na współpracę - by zaadresować pomoc, jeżeli będzie taka potrzeba - do naszych partnerów z krajów Europy Środkowo - Wschodniej. - powiedział również Johannes Kindler.

Zdaniem wiceszefa niemieckiego odpowiednika URE, potrzebna jest solidarność również ze strony rosyjskiej, firmy z UE powinny uzyskać dostęp do rynku rosyjskiego, uczestniczyć w produkcji i przesyłaniu energii.

Rynek dobry na wszystko

Blahoslav Nemecek, zastępca dyrektora Urzędu Regulacji Energetyki Republiki Czeskiej zwrócił uwagę na znaczenie relacji UE z Rosją i Ukrainą. Gość panelu stwierdził, że jednym z najważniejszych problemów jest zwiększenie operacyjności transgranicznych systemów energetycznych. Blahoslav Nemecek zgodził się z wypowiedzią Johannesa Kindlera na temat współpracy operatorów systemów przesyłowych. Mówiąc o znaczeniu OZE, przypomniał, że w Czechach ma miejsce boom na instalacje wykorzystujące energię słoneczną. - Obecnie mamy w Czechach ok. 2000 MW zainstalowanej mocy z energii słonecznej, co niestety może prowadzić do poważnych problemów związanych z implementacją OZE do systemu energetycznego oraz ze wsparciem rynku alternatywnych źródeł energii ze strony państwa. - powiedział m.in. Blahoslav Nemecek.

Zdaniem czeskiego regulatora wiele problemów mogłoby zostać rozwiązanych przez otwarcie rynku energetycznego. - Sytuacja energetyczna nowych krajów UE ma kontekst gospodarczy, i dobrze funkcjonujący rynek mógłby pomóc w rozwiązywaniu wielu problemów. - przekonywał m.in. Blahoslav Nemecek.

Blackout 2020?

Kolejnym tematem panelu była emisja CO2 i działania państw UE związane z efektywnością energetyczną. Pytania Prezesa URE zadane uczestnikom panelu dotyczyły perspektywy rozwoju energetyki i prawdopodobnego schyłku technologii węglowych. „Rok 2050 w energetyce Unii Europejskiej - energy mix oparty na gazie i odnawialnych źródłach energii, bez paliw kopalnych ?”. Bardziej niż rok 2050 uczestników panelu frapowała jednak bliższa perspektywa roku 2020 i związane z nią ograniczenia w emisji CO2.

- Gdyby akcje ekologów i Zielonych nie zatrzymały w pewnym momencie inwestycji w infrastrukturę opartą na węglu, mielibyśmy w Niemczech poważny problem - przyznał zastępca szefa niemieckiego odpowiednika URE, wspominając jednocześnie o rosnącym znaczeniu OZE w tym o farmach wiatrowych i biomasie.

Zdaniem Johannesa Kindlera dostosowanie się do wymogów polityki klimatycznej UE będzie wymagało wielu wysiłków ze strony państw członkowskich. Gość z Niemiec, przyznał jednak, że nowe kraje UE będą mogły liczyć na solidarność innych państw UE. Johannes Kindler wspomniał m.in. o nowym pakiecie UE - „Wsparcie i Solidarność” (Support and Solidarity).

Z kolei Blahoslav Nemecek przedstawił zagrożenia płynące z polityki klimatycznej UE. - Powinniśmy się zastanowić nad trybem podejmowania decyzji. - stwierdził m.in. Blahoslav Nemecek. - Obecnie to politycy wyznaczają cele, a potem badany jest wpływ decyzji na gospodarkę. Powinno być odwrotnie, najpierw ocena wpływu politycznych decyzji na gospodarkę potem wyznaczanie celów politycznych.

Przedstawiciel czeskiego regulatora ostrzegł, że sztywne trzymanie się założeń pakietu wywoła kalkulację taryf wyższych być może o ok. 20 EURO za megawatogodzinę. - To wywołałoby u nas rewolucję i politycy muszą być tego świadomi. - powiedział Blahoslav Nemecek. Czechy poradzą sobie z perspektywą roku 2020, ale dla wielu uczestników rynku UE może to oznaczać koniec całych gałęzi gospodarki - ostrzegał przedstawiciel czeskiego regulatora.

Prezes URE, dr Mariusz Swora podziękował przedstawicielom instytucji regulacyjnych z Niemiec i Czech za dotychczasową znakomitą współpracę, a wszystkim uczestnikom panelu za udział w spotkaniu.

Bezpośrednio po panelu Prezes URE wziął udział w konferencji poświęconej inteligentnym sieciom. Smart konferencję prowadziła Monika Richardson.

Ostatniego dnia Forum, 10 września 2010 roku, Marek Woszczyk, Wiceprezes URE uczestniczył w panelu - „Wspólny europejski rynek energii od Finlandii po Maroko - szansa czy zagrożenie”, prowadzonym przez prof. Krzysztofa Rybińskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z udziałem Grzegorza Onichimowskiego - Prezesa Zarządu, Towarowej Giełdy Energii S.A.; Berta den Oudena - Prezesa Zarządu, APX-ENDEX (Holandia) oraz Mikaela Lundina - Prezesa Zarządu, Nordpool Spot AS (Norwegia).

***

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju jest Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie. Dzięki uprzejmości Organizatorów udział przedstawicieli URE w XX edycji Forum był bezpłatny.

Data publikacji : 15.09.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry