Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z wizytą w krainie przyjaznej energii

Wystawa prac nagrodzonych w konkursie edukacyjnym Bezpieczniej z prądem w siedzibie URE

 We środę, 15 września siedzibę URE ozdobiły prace uczniów - laureatów tegorocznej edycji ogólnopolskich konkursów edukacyjnych Bezpieczniej z prądem. Program Bezpieczniej z prądem, prowadzony już od ośmiu lat, ma na celu wychowanie młodych ludzi na świadomych użytkowników energii elektrycznej dbających o środowisko naturalne. Ważną częścią programu są konkursy edukacyjne adresowane do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dotychczas wzięło w nich udział około 80 tys. uczestników ze szkół w całej Polsce.

Honorowy patronat nad tegoroczną edycją programu przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wspólnie z Minister Edukacji Narodowej, Ministrem Gospodarki i Rzecznikiem Praw Dziecka.

Organizatorzy zaprosili dzieci i młodzież do udziału w trzech konkursach. Dla najmłodszych uczestników tj. dzieci z klas I-III szkół podstawowych, przygotowano konkurs plastyczny na temat: Wizyta w krainie przyjaznej energii. Dla dzieci starszych, z klas III-IV szkół podstawowych, zorganizowano po raz pierwszy konkurs literacki pod nazwą: Moja przygoda w świecie energii przyszłości. Natomiast uczniowie gimnazjów mieli możliwość udziału w konkursie fotograficznym na temat: Energia elektryczna wokół nas. Tematami przewodnimi prac konkursowych były w szczególności: bezpieczeństwo podczas wykorzystywania energii elektrycznej i urządzeń nią zasilanych oraz zachowania sprzyjające ochronie środowiska i efektywnemu wykorzystywaniu energii.

W ramach konkursu regionalnego do PSE Operator wpłynęło ponad 400 zgłoszeń, w tym 200 na konkurs plastyczny, 90 na konkurs literacki i ok. 120 na konkurs fotograficzny. Z etapów regionalnych organizowanych przez spółki energetyczne do finału ogólnopolskiego zakwalifikowano 40 prac plastycznych, 36 prac literackich oraz 105 fotografii. Spośród nadesłanych prac przeważały prace o tematyce związanej z bezpiecznym i efektywnym wykorzystywaniem energii elektrycznej. Wybór najciekawszych prac ze względu na ich wysoki poziom artystyczny, oryginalność tematu czy zaangażowanie ich autorów był trudnym zadaniem dla komisji konkursowej. Wyboru członkom komisji pomagali dokonać eksperci: fotograficy, artyści plastycy oraz dziennikarze.

Wystawa w siedzibie URE potrwa do połowy października.

Data publikacji : 16.09.2010
Data modyfikacji : 16.09.2010

Opcje strony

do góry