Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

O czym każdy gospodarz wiedzieć powinien.

Poradnik efektywności energetycznej już w sieci.

 Nad wszystkim czuwa gospodarz domu...
...nie da on krzywdy zrobić nikomu śpiewał odrobinę fałszywie chór mieszkańców bloku przy ul. Alternatywy 4, na warszawskim Ursynowie. Chociaż zapewne nikt nie chciałby powrotu metod zarządzania à la Stanisław Anioł, wiemy jak dużo zależy od determinacji, sprawnej komunikacji z mieszkańcami i wdrożenia metod efektowności energetycznej, zwłaszcza w budownictwie komunalnym.

Podstawowe informacje dotyczące identyfikacji potrzeb mieszkańców zagrożonych wykluczeniem energetycznym oraz przykłady zakończonych sukcesem działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej w Niemczech, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce znajdą Państwo w nowej publikacji „Ciepło w przystępnych cenach. Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców budynków socjalnych, mieszkańców i organizacji wspierających”. Poradnik powstał w ramach projektu FinSH - Instrumenty finansowe i wspierające na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego w budynkach socjalnych (Financial and Support Instruments for Poverty in Social Housing).

Razem jest cieplej

Najważniejsze dla czytelników poradnika będą informacje dotyczące metod tworzenia koalicji na rzecz efektywności energetycznej i angażowania mieszkańców w proces termomodernizacyjny. Podręcznik „Ciepło w przystępnych cenach” prezentuje efektywne sposoby komunikacji społecznej, przykłady udziału mieszkańców we wszystkich etapach termomodernizacji budynków, w tym w społecznych pracach remontowych w Provence Alpes Côte d’Azur we Francji, włoskiej Modenie (kampania „od drzwi do drzwi”), czy w budowaniu dialogu z mieszkańcami w Essex (Anglia).

Autorzy publikacji przypominają jak ważny jest wybór właściwych działań termomodernizacyjnych oraz określenie finansowego programu termomodernizacji. Przykładem zakończonej sukcesem energetycznej inżynierii finansowej jest projekt Cariteam - Energiesparservice realizowany we Frankfurcie nad Menem - oparty na lokalnej współpracy finansowej pomiędzy urzędem pracy, Caritas i innymi sponsorami. Największy udział w finansowaniu działań ma frankfurcki urząd pracy, wspierający w ten sposób ze środków federalnych politykę promocji zatrudnienia. Miasto Frankfurt bierze na siebie część kosztów związanych z doradztwem energetycznym i szkoleniem konsultantów, którzy docierają do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem energetycznym. Inni sponsorzy (w tym producenci urządzeń, dostawca energii Mainova oraz Wydział ds. Młodzieży i Opieki Społecznej Miasta Frankfurt) finansują darmowe „zestawy startowe”. Koszty ponoszone przez radę miejską są pokrywane z oszczędności energii cieplnej - zmniejszenia strat cieplnych w mieszkaniach i pomieszczeniach komunalnych.

Wykluczenie ciągle groźne

Liczba odbiorców energii, którzy nie mogą opłacić rachunków za energię elektryczną i inne media, jest w krajach Unii Europejskiej wciąż wysoka. Szacunkowe dane dotyczące krajów biorących udział w projekcie FinSH mówią o setkach tysięcy odbiorców. W Niemczech szacunkowa liczba zagrożonych wykluczeniem wynosi 800 tysięcy rocznie, we Francji 300 tysięcy, zaś w Polsce 185 tysięcy (dane URE z 2008 roku). Szósty Raport z Realizacji Brytyjskiej Strategii Zwalczania Ubóstwa Energetycznego zawiera szacunki poziomu ubóstwa energetycznego w Zjednoczonym Królestwie, wskazujące, że w 2006 roku zjawisko to dotknęło 3,5 miliona - tj. 14 % ogólnej liczby - gospodarstw domowych. Tym samym liczba ubogich energetycznie odbiorców wzrosła w tym kraju o milion w stosunku do roku 2005.

O skutecznych metodach poprawy efektywności energetycznej w budownictwie komunalnym, metodach, które mogą się przyczynić do walki z „ubóstwem energetycznym” przeczytają Państwo na stronach podręcznika „Ciepło w przystępnych cenach”.

Tekst publikacji jest dostępny na portalu Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE).

***

Projekt FinSH stworzono w celu opracowania materiałów informacyjnych dotyczących zwalczania „ubóstwa energetycznego” w budynkach socjalnych. Projekt jest partnerskim przedsięwzięciem organizacji z pięciu krajów: Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii. W Polsce partnerem projektu był Urząd Regulacji Energetyki a rolę wiodąca odgrywała Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Przedstawicielem Prezesa URE w projekcie FinSH była Anna Bednarska, Naczelnik w Departamencie Promowania Konkurencji.

Data publikacji : 28.09.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry