Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE o społecznej odpowiedzialności biznesu

Eksperci URE na konferencji „CSR w energetyce”

27 września 2010 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja „CSR w energetyce”, której współorganizatorem był portal gospodarczy Wirtualny Nowy Przemysł.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm doradczych, przedsiębiorstw energetycznych oraz administracji. Na konferencji firma doradcza Deloitte we współpracy z „Nowym Przemysłem” przedstawiła wyniki raportu „Polski sektor energetyczny w świetle międzynarodowych standardów CSR”.

Stosowanie dobrych praktyk z obszaru CSR za granicą jest coraz bardziej powszechne. Z danych zaprezentowanych przez Deloitte w raporcie dotyczącym międzynarodowych standardów i polskich uwarunkowań CSR w energetyce, wynika m.in., że z roku na rok rośnie liczba firm raportujących o działaniach zgodnych z ideą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR - Corporate Social Responsibility). Rośnie tym samym liczba raportów CSR przekazywanych do macierzystych Organizacji - Corporate, a informacje o CSR stają się ważnym instrumentem w komunikacji społecznej biznesu.

Raport URE, raport Deloitte - wspólne wnioski

Przedstawiciel Prezesa URE wziął udział w dyskusji, podczas której poinformował uczestników konferencji o niezmiennie stałym zainteresowaniu Prezesa URE problematyką CSR. Badania nad obszarem CSR oraz inspirowanie rozwiązań wchodzących w zakres społecznej odpowiedzialności biznesu należą do ważnych działań regulatora na rzecz odbiorców energii w Polsce. W URE przygotowano już dwa raporty - „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle badań ankietowych”, które obrazują pewien postęp w rozumieniu koncepcji CSR na polskim rynku energetycznym. Przedstawiciel Prezesa URE wspomniał także o częściowo wspólnych wnioskach, jakie pojawiły się w raporcie regulatora oraz w raporcie firmy Deloitte „Polski sektor energetyczny w świetle międzynarodowych standardów CSR”. Warto zaznaczyć, że ankiety skierowane przez regulatora objęły badaniem większą próbę przedsiębiorstw - 48, zaś raport Deloitte - 8.

Przedstawiciel Prezesa URE podkreślił również, że regulator zajmuje się problematyką CSR widząc w tym przede wszystkim szanse na zaangażowanie firm energetycznych w dbałość o odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, ale też szanse wdrożenia w przedsiębiorstwach energetycznych mechanizmów samoregulacji, szczególnie w sytuacji monopolu, gdzie nie może być mowy o korzyściach CSR, płynących z przewagi konkurencyjnej.

Speak strongly, act softly...

Eksperci URE odpowiadali na pytania gości, dotyczące m.in. działań podejmowanych przez regulatora w odniesieniu do promocji CSR. Uczestników spotkania poinformowano o działaniach edukacyjno-szkoleniowych, prowadzonych przede wszystkim przez Oddziały Terenowe URE, o funkcjonowaniu Zespołu ds. Koordynacji Prac na Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych w URE - Strefa Odbiorcy, jak również o przygotowywanych przez regulatora dokumentach: dobrych praktyk, wytycznych w obszarach działalności przedsiębiorstw energetycznych.

Interesująco zabrzmiała opinia moderatora dyskusji - Zbigniewa Gajewskiego - dyrektora Departamentu Komunikacji i Rozwoju w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, który podkreślił, że działania Regulatora w obszarze CSR powinny mieć charakter miękki, raczej edukacyjno-informacyjny niż administracyjny. Zdaniem szefa PR w PKPP Lewiatan, nie można oczekiwać od organu administracji publicznej jakichkolwiek środków przymusu wobec przedsiębiorstw energetycznych, w tym działań administracyjnych.

Energetyczna koalicja

Propagowanie CSR w obszarze energetyki jest jednym z priorytetów Prezesa URE, realizowanych od początku misji obecnego kierownictwa Urzędu. Do podejmowanych działań, należą m.in. prace nad kodeksem dobrych praktyk, propagowanie korzystnych dla odbiorców wzorów Generalnych Umów Dystrybucji, konferencje, seminaria, szkolenia, prace badawcze. Jednym z najnowszych przykładów działań regulatora jest raport tematyczny URE: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w świetle drugich badań ankietowych.

Data publikacji: 04.10.2010
Data modyfikacji: 30.08.2012

Opcje strony

do góry