Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Platforma Energetyczna

Prezes URE podpisał „Deklarację w sprawie powołania Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki”

19 listopada 2010 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dr Mariusz Swora oraz Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), Andrzej Szortyka - Członek Zarządu ARP i Jan Rączka - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - podpisali „Deklarację w sprawie powołania Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki”.

Cele strategiczne platformy dzielą się na cztery obszary. Pierwszy - „technologiczny” dotyczy m.in. wspierania tworzenia zaawansowanych systemów automatyzacji procesów sterowania i nadzoru pracy systemów energetycznych w sektorach energii elektrycznej, gazu, ciepła oraz wody, wspomaganych najnowszymi, efektywnymi ekonomicznie technologiami telekomunikacyjnymi i informatycznymi, które przyczyniają się do poprawy jakości życia jednostek i społeczeństwa. W tym wspieranie badań w tym zakresie.

Drugi obszar dotyczy wdrażania innowacyjności i wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w procesie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. W trzecim obszarze sygnatariusze za jeden ze strategicznych celów Platformy uznali inicjowanie współpracy partnerów „koalicji energetycznej”: jednostek, grup społecznych, organizacji konsumenckich i branżowych, przedsiębiorstw i władz państwowych, w szczególności w zakresie nowych technologii, a tym samym tworzących podstawy transformacji technologicznej i społecznej oraz gwarantujących dostępność, niezawodność, jakość i efektywność energii elektrycznej. Obywatelski kontekst kontynuuje obszar czwarty - propagowanie wiedzy i dążenie do uzyskania szerokiej akceptacji dla innowacyjnych rozwiązań wśród odbiorców końcowych.

Celem tej Platformy jest przede wszystkim stworzenie warunków do większej absorpcji innowacji przez energetykę. Każdy z uczestników, w granicach swoich kompetencji, będzie przyczyniał się do osiągnięcia takiego celu. - powiedział m.in. Prezes Swora.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odniósł się do nowych, wyznaczonych przez zmianę technologiczną celów polityki regulacyjnej w Polsce - W chwili obecnej podstawowe cele polityki regulacyjnej to wprowadzenie efektywnej konkurencji w interesie konsumentów i nacisk na innowacje, który musi prowadzić w dłuższym okresie czasu do zmiany modelu regulacji. W interesie gospodarki, energetyka musi wziąć aktywny udział w wyścigu innowacyjnym i otworzyć się na nowoczesne technologie przyjazne konsumentom, zapewniające zrównoważony rozwój i większe bezpieczeństwo dostaw - podkreślił dr Mariusz Swora.

Wcześniej „Deklarację w sprawie powołania Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki” podpisali również: Andrzej Werkowski - Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Tadeusz Skoczkowski - Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Anna Fornalczyk - Profesor Nadzwyczajna Politechniki Łódzkiej, Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego. 

Data publikacji : 19.11.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry