Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czterdzieści tysięcy certyfikatów dla zielonej energii

13 grudnia 2010 r. Prezes URE wydał świadectwo pochodzenia energii elektryczną wytworzonej w odnawialnym źródle energii o numerze 40 000.

Tyle właśnie świadectw, zwanych popularnie „zielonym certyfikatami”, zostało wydanych od początku istnienia systemu świadectw pochodzenia - jednego z elementów wsparcia OZE, czyli od 1 października 2005 r.

Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii mogą korzystać z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej w źródle odnawialnym. Świadectwa te wydawane są przez Prezesa URE i w postaci Praw Majątkowych z nich wynikających mogą być zbywane przez ich posiadaczy na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku.

Data publikacji : 14.12.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry