Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Już po raz trzeci Regulator pyta o społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych. Badanie ankietowe 2011

W Urzędzie Regulacji Energetyki, po raz kolejny, zostało przygotowane badanie ankietowe obejmujące zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw energetycznych (energia elektryczna, gaz, ciepło). Stanowi ono kontynuację projektów badawczych prowadzonych przez Prezesa URE w 2009 r. i w 2010 r. Celem badania jest obserwacja zmian, jakie zaszły w ciągu roku.

Wyniki badania będą miały istotne znaczenie dla prac na rzecz implementacji koncepcji CSR do sektora elektroenergetycznego.

Termin nadsyłania wypełnionych ankiet upływa 15 kwietnia 2011 r.

Badania zakończono. Raport z badań opublikowano w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki NR 3 (77) z 30 września 2011.

Data publikacji: 11.03.2011
Data modyfikacji: 30.08.2012

Opcje strony

do góry