Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE o problemach bezpieczeństwa w sektorze energetycznym

Prezes URE wzywa do zagwarantowania właściwego poziomu merytorycznego egzaminów przeprowadzanych przez komisje kwalifikacyjne, które zgodnie z prawem energetycznym zajmują się rekrutacją specjalistów odpowiedzialnych za stan urządzeń infrastruktury energetycznej kraju.

W liście do prezesów zarządów przedsiębiorstw energetycznych oraz stowarzyszeń naukowo technicznych, przy których działają komisje kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, regulator przypomina o wynikach kontroli Głównej Inspekcji Pracy zawartych w dokumencie „Problemy bezpieczeństwa w sektorze energetycznym- Warszawa, styczeń 2011 r.”.

Data publikacji : 17.03.2011
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry