Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Coraz chętniej zmieniamy sprzedawców prądu

Już prawie 10 tysięcy odbiorców wszystkich grup taryfowych skorzystało z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 4j ust. 1 ustawy Prawo energetyczne odbiorcy energii mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy jest jednym z fundamentalnych praw odbiorcy. W przypadkach, kiedy jest ono naruszane, Prezes URE każdorazowo podejmuje działania interwencyjne i skutecznie pomaga odbiorcom energii, którzy mają problem ze zmianą sprzedawcy.

400% normy u klientów biznesowych

Ostatni monitoring URE pokazuje, że na koniec stycznia 2011 r. już ponad 8 tysięcy odbiorców z grup taryfowych A, B i C (tzw. odbiorców komercyjnych) zmieniło sprzedawcę energii. Tylko w 2010 roku na taki krok zdecydowało się aż 6743 takich klientów. Stanowi to wzrost o ponad 438,7% w stosunku do roku 2009.

Kowalski zmienia sprzedawcę prawie codziennie

W 2010 roku na zmianę sprzedawcy zdecydowało się także kilkuset odbiorców należących do grupy gospodarstw domowych - liczba odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy zdecydowali się skorzystać z prawa do zmiany sprzedawcy w 2010 roku zwiększyła się w stosunku do roku 2009 o 23,6%. Oznacza to, że do tej pory z usług tzw. „sprzedawcy z urzędu” zrezygnowało 1313 odbiorców tzw. grupy taryfowej G, która obejmuje właśnie gospodarstwa domowe.

* - dane przedstawione w ujęciu narastającym

Data publikacji : 29.03.2011
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry