Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni odbiorcy świadomie korzystają z możliwości wyboru

W 2010 roku na warunkach rynkowych, tj. po skorzystaniu z zasady TPA, sprzedano odbiorcom 21,7% dostarczonej ogółem energii.

W marcu URE powtórzył kampanię informującą o możliwości zmiany sprzedawcy prądu. Reklamowy spot radiowy przygotowany przez URE był emitowany w drugiej połowie marca w porze największej słuchalności poszczególnych programów.

Wiosenna kampania reklamowa URE, finansowana była ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego przyznanych na realizację projektu „Aktywizacja strony popytowej rynku energii - promocja praw odbiorców energii elektrycznej i gazu, wynikających z acquis communautaire”. Warto przypomnieć, że w 2010 roku Urząd Regulacji Energetyki prowadził ogólnopolską kampanią społeczną - „I Ty możesz zmienić sprzedawcę prądu”.

Już ponad 10 tysięcy odbiorców z różnych grup taryfowych skorzystało z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.

Ostatni monitoring URE pokazuje, że do końca lutego 2011 r. ponad 9 tysięcy odbiorców z grup taryfowych A, B i C (tzw. odbiorców komercyjnych) zmieniło sprzedawcę energii. Tylko w ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku na taki krok zdecydowało się aż 1416 takich klientów.

Sytuacja choć nieznacznie, to jednak zmienia się także w grupie taryfowej G, czyli wśród klientów w gospodarstwach domowych. W styczniu i lutym 2011 roku przeprowadzono 74 zmiany sprzedawcy w tej grupie taryfowej.

* - w wyniku korekt dokonanych przez przedsiębiorstwa energetyczne przedstawione na wykresie dane mogą się nieznacznie różnić od ostatnio publikowanych

Odbiorcy coraz mniej „przywiązani”

Na rynku w dalszym ciągu utrzymuje się sytuacja „przywiązania” konsumentów do dotychczasowych sprzedawców i bardzo niewielka skala ich zmiany, mimo, że prawo wyboru sprzedawcy (ang. TPA) przysługuje wszystkim grupom odbiorców od 1 lipca 2007 r. Jednak pomimo ciągle dość małej liczby odbiorców, którzy zmienili swojego sprzedawcę prądu, ilość takich odbiorców w 2010 r. zwiększyła się 3,5 krotnie w stosunku do stanu z 2009 r.

Faktyczna swoboda wyboru sprzedawcy, której miernikiem jest liczba aktywnych na rynku odbiorców oraz liczba dokonanych w danym okresie zmian sprzedawcy, jest wynikiem nakładania się na siebie wielu okoliczności, począwszy od stopnia świadomości kupujących, poprzez ich motywację do zmiany sprzedawcy, aż po łatwość dokonania zmiany, czy dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

W 2010 roku ilość energii sprzedanej odbiorcom końcowym na warunkach rynkowych, tzn. po skorzystaniu z zasady TPA wyniosła 26 611 GWh, tj. 21,7% energii ogółem dostarczonej odbiorcom.

Geografia TPA

Korzystanie przez odbiorców energii z zasady TPA różni się u poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych i jest w kraju nierównomierne.

W 2010 roku największa liczba odbiorców w grupach taryfowych A, B, C, którzy zmienili sprzedawcę, występowała na terenie działania ENERGIA PRO SA, ENION SA oraz ENERGA - Operator SA. Natomiast wśród gospodarstw domowych największa liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę, występowała na terenie działania PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok. W 2010 r. największy wolumen energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA zakupili odbiorcy przyłączeni do sieci spółki Vattenfall Distribution Poland SA, w której energia dostarczona do odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy stanowiła ponad 42% całości dostaw. Drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno: ENION SA z 39%-owym udziałem energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA i PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Miasto SA z ok. 26%-owym udziałem energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA. Największą spośród wszystkich dystrybutorów liczbę odbiorców korzystających z TPA - 2 417 - odnotowano w EnergiaPro SA.

Mapa przedstawia korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy na terenie działania poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych

I - odbiorcy w grupie taryfowej G, II - odbiorcy w grupie taryfowej A, B, C
Źródło: URE.

Data publikacji : 19.04.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry