Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przed wakacjami - co warto wiedzieć?

Rady dla odbiorców energii przed wyjazdem na zasłużony urlop… aby po powrocie obyło się bez nieprzyjemnej niespodzianki

Zanim wyjedziesz na dłuższy urlop upewnij się, że zapłaciłeś rachunek za energię.

Problem może wystąpić, gdy termin płatności wypada podczas Twojego urlopu, a urlop należy do dłuższych...

Przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie gazu czy energii elektrycznej w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności.
Zanim jednak zostaną odcięte dostawy mediów odbiorca musi zostać powiadomiony na piśmie o zamiarze wypowiedzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne umowy, a przedsiębiorstwo musi wyznaczyć odbiorcy dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności. Mimo, że rozwiązania prawne sprzyjają konsumentowi, z praktyki URE wynika, że zdarzają się przypadki, w których w związku z dłuższą (nieco powyżej miesiąca) nieobecnością w domu odbiorcom wstrzymywane jest dostarczanie energii elektrycznej lub gazu w związku z nieuiszczeniem rachunku w terminie.

Pamiętajmy, że wznowienie dostawy energii czy gazu będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty. Wysokość takiej opłaty określona jest w taryfie przedsiębiorstwa.

A kiedy składamy reklamację...

Odbiorcy, którzy wszczęli procedurę reklamacyjną w związku z otrzymanym rozliczeniem za energię bądź gaz, dość często uiszczają opłatę jedynie w kwocie, jaka ich zdaniem odpowiada rzeczywistemu zużyciu - zazwyczaj więc w kwocie niższej niż wynikająca z reklamowanej faktury. Niestety procedura reklamacyjna nie wstrzymuje biegu terminu płatności i w związku z tym - wobec zwłoki z zapłatą bieżących należności - odbiorcy są narażeni na wstrzymanie dostaw energii.

Jeżeli uważasz, że wstrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne dostaw energii czy gazu było nieuzasadnione, zwróć się z wnioskiem o rozstrzygniecie powstałego sporu do właściwego miejscowo oddziału terenowego URE lub do funkcjonującego przy Prezesie URE - Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii. Adresy znajdują się na www.ure.gov.pl

Więcej porad dla odbiorców znajduje się na stronie internetowej URE w dziale Poradnik Odbiorcy

Zabezpiecz urządzenia przed uszkodzeniem.

Pogoda w lato bywa zmienna, zdarzają się burze z wyładowaniami atmosferycznymi. Pamiętaj zatem o zabezpieczeniu urządzeń elektrycznych. Przed urlopem najskuteczniejszą metodą ochrony urządzeń przed awarią spowodowaną wyładowaniami jest wyłączenie ich z sieci. Natomiast urządzenia, które muszą pozostać aktywne powinny zostać podłączone do sieci za pośrednictwem listwy ochronnej, która zabezpiecza przed skutkami nagłych zmian napięcia (w przypadku wrażliwych urządzeń elektronicznych) lub gniazdek z uziemieniem (w przypadku np.: lodówki).

Zmniejsz zużycie energii elektrycznej: zadbasz o wysokość swojego rachunku i środowisko.

Nieobecność w domu lub w rodzinnej firmie, którą zamykamy na czas urlopu warto wykorzystać do zmniejszenia kosztów zużycia energii poprzez odłączenie od zasilania sprzętu elektronicznego i urządzeń RTV, pozostających zazwyczaj w trybie „uśpienia”. Zyskujemy podwójnie: zabezpieczając sprzęt przed skutkami nagłych zmian napięcia i zmniejszając rachunki za energię.

***

Akcję Przed wakacjami - co warto wiedzieć? URE prowadzi wspólnie z UOKiK oraz kilkudziesięcioma innymi partnerami. W tym roku aż 27 instytucji, urzędów i organizacji wspólnie informuje o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach ważnych przed długim urlopem wypoczynkowym: o czym warto pamiętać przygotowując się do urlopu, jakie mamy prawa i gdzie uzyskać pomoc w razie trudności.

Data publikacji : 10.06.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry