Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Liberalizacja i wzrost konkurencji na rynku gazu

Prezes URE na seminarium dotyczącym połączenia w Lasowie

Prowadzenie aktywnej i prorynkowej polityki regulacyjnej oraz tworzenie warunków dla podtrzymywania dobrej kondycji finansowej operatora zapowiedział Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na seminarium zorganizowanym przez operatora gazowego GAZ - SYSTEM S.A. w Warszawie.

Szef URE wziął udział w Seminarium - „Procedura udostępniania dodatkowych przepustowości w punkcie wejścia Lasów”. Spotkanie z udziałem Jana Chadama Prezesa Zarządu GAZ-SYSTEM oraz Nielsa Krapa przedstawiciela niemieckiego ONTRAS odbyło się 20 czerwca 2011 r. na zakończenie konsultacji społecznych i przed rozpoczęciem procedury udostępnienia nowych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym w Lasowie (Capacity Allocation Procedure), łączącym sieci polskiego operatora GAZ-SYSTEM SA i niemieckiego ONTRAS/VNG Gastransport GmbH.

W trakcie konsultacji społecznych „Regulaminu procedury udostępnienia dodatkowej przepustowości w punkcie wejścia Lasów", prowadzonych przez operatora w porozumieniu z Prezesem URE, 13 Interesariuszy zgłosiło aż 192 uwagi.

Marek Woszczyk podkreślił znaczenie projektu w Lasowie dla rozpoczęcia liberalizacji rynku gazu w Polsce - nie tylko w wymiarze krajowym, ale w kontekście regionalnym i europejskim. Działania regulatora wspierają obecnie istniejące otoczenie prawne i instytucjonalne Unii Europejskiej.

- Projekt w Lasowie, mimo że nie jest projektem największym, rozmawiamy o przepustowości dodatkowej rzędu 0,6 mld m³ rocznie tj. około 68 tys. metrów sześciennych gazu na godzinę - postrzegam jako element większego procesu, jakim jest rozpoczęcie liberalizacji polskiego rynku gazu - podkreślił Prezes URE.

Rozbudowa punktu wejścia - Lasów oraz rozbudowa i modernizacja inwestycji towarzyszących, umożliwią zwiększenie przepustowości przesyłowych na tym połączeniu z 0,9 mld m³/rok do łącznej wielkości 1,5 mld m³/rok (tj. ze 128 000 m³/h do ok. 180 000 m³/h). Już we wrześniu 2011 r. pierwsze kontrakty na zakup gazu zawierać będą spółki obrotu hurtowego tzw. shippers

W trakcie spotkania Prezes URE zapowiedział aktywne korzystanie z istniejących przepisów prawa dla prowadzenia polityki regulacyjnej na rynku gazu. 

- Regulator działa w granicach prawa. Mogę używać tylko tych narzędzi, które przygotował ustawodawca - stwierdził Szef URE - Jednak przepisy prawa mają pomagać, a nie przeszkadzać w realizacji zadań. Prawo nie może stanowić wymówki, by unikać odpowiedzialności za brak realizacji wyznaczonych celów polityki regulacyjnej - dodał Marek Woszczyk, po raz kolejny zwracając uwagę na ograniczenia roli regulatora wynikające z braku implementacji III pakietu liberalizacyjnego.

W trakcie wystąpienia Prezes URE podkreślił prorynkowy charakter projektu w Lasowie i zadeklarował zamiar prowadzenia prorynkowej polityki regulacyjnej.

- W mojej ocenie prorynkowe podejście do polityki regulacyjnej oznacza co najmniej trzy elementy. Trzeba być proinwestycyjnym, proinnowacyjnym i wreszcie prokonsumenckim. Zamierzam tworzyć takie warunki polityki regulacyjnej, w których dobra kondycja finansowa operatora może być podtrzymywana - dodał Prezes Marek Woszczyk, zapowiadając kreowanie środowiska wspierającego konkurencję we wszystkich obszarach rynku, w których konkurencja może zaistnieć.

Prezes URE zapowiedział także zmianę systemu taryfowego gazu i wprowadzenie w najbliższym czasie tzw. systemu entry - exit oraz przedstawił kompetencje regulatora w odniesieniu do udostępniania nowych przepustowości w Polsce, zwracając uwagę na obowiązki wynikające z dostosowywania prawa krajowego do prawa UE. 

Data publikacji : 21.06.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry