Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE wyznaczył pierwszego OSGZ

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. - Operatorem Systemu Skraplania Gazu Ziemnego

To pierwsza decyzja regulatora dotycząca wyznaczenia OSGZ. Zadania operatora systemu skraplania gazu ziemnego, a także sposób wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne określa w szczególności przepis art. 9c ustawy Prawo energetyczne.

Prezes URE wyznaczył Wielkopolską Spółkę Gazownictwa OSGZ w dniu 7 lipca 2011 r. na okres od 1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2030 r.

Decyzja Prezesa URE wynika z koncesji udzielonej WSG z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr SGZ/10/2822/W/2/2010/UA obejmującej skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego zlokalizowanych w miejscowości Ińsko, powiat stargardzki w województwie zachodniopomorskim.

Prezes URE na wniosek właściciela instalacji skroplonego gazu, wyznacza w drodze decyzji na czas określony, operatora systemu skraplania gazu ziemnego, oraz określa obszar i instalacje, na których będzie wykonywana działalność gospodarcza. Wyznaczając operatora Prezes URE bierze pod uwagę jego efektywność ekonomiczną, skuteczność zarządzania systemami gazowymi, bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych, a także okres obowiązywania jego koncesji.

Koncesyjny obszar działania Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. obejmuje 382 gminy na terenie północno - zachodniej Polski. Spółka zajmuje się eksploatacją ponad 15 tys. km sieci i 305 tys. czynnych przyłączy gazowych, dystrybuuje ponad 1,64 mld m³ gazu rocznie.

Data publikacji : 13.07.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry