Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe stawki opłaty przejściowej na 2011 rok

Ustawa o efektywności energetycznej zmieniła definicję odbiorcy końcowego uprawnionego do preferencyjnych stawek opłaty przejściowej. W związku z tym nastąpiła zmiana stawek opłaty przejściowej dla poszczególnych grup odbiorców.

Od dnia wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej do dnia 31 grudnia 2011 r. stawki opłaty przejściowej, uwzględniające podatek od towarów i usług według stawki 23%, wynoszą:

  1. 0,42 zł na miesiąc w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy);
  2. 1,75 zł na miesiąc w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy);
  3. 5,54 zł na miesiąc w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1200 kWh energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy);
  4. 1,50 zł na miesiąc na kW mocy umownej w odniesieniu do odbiorców końcowych, niewymienionych w pkt 1 - 3 niniejszego Komunikatu, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy);
  5. 3,71 zł na miesiąc na kW mocy umownej w odniesieniu do odbiorców końcowych, niewymienionych w pkt 1 - 3 niniejszego Komunikatu, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy);
  6. 6,92 zł na miesiąc na kW mocy umownej w odniesieniu do odbiorców końcowych, niewymienionych w pkt 1 - 3 niniejszego Komunikatu, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy);
  7. 1,91 zł na miesiąc na kW mocy umownej w odniesieniu do odbiorców końcowych, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy).
Data publikacji : 19.08.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry