Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Efektywna Energetycznie - ogólnopolska kampania pod patronatem Prezesa URE

Polska Efektywna Energetycznie to ogólnokrajowa kampania informacyjna, której celem jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego o korzyściach płynących z wydajnego wykorzystywania energii w firmach, samorządach, budownictwie i sektorze publicznym.

Wydarzenie objął Patronatem Honorowym - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Pan Marek Woszczyk.

Prezes URE wziął udział w rozpoczynającym kampanię Forum „Polska Efektywna Energetycznie” i zabrał głos podczas sesji inauguracyjnej, przedstawiając m.in. cele regulacji unijnych i skutki ich wdrożenia dla polskiej gospodarki.

Główne tematy poruszane podczas sesji inauguracyjnej dotyczyły wyzwań polityki klimatycznej Unii Europejskiej i radykalnych ograniczeń nakładanych na gospodarki krajów UE, na które odpowiedzią może być efektywność energetyczna. W trakcie sesji „Efektywność energetyczna w Polsce i w Europie” - przedstawiono także krajowe rozwiązania prawne wspierające efektywność energetyczną.

O tym jak zwiększyć efektywność w budownictwie już na etapie projektowania oraz jak z sukcesem wdrażać rozwiązania dotyczące efektywności energetycznej w sektorze publicznym, rozmawiali uczestnicy drugiej sesji tematycznej - „Efektywność energetyczna - dobre praktyki w polskich realiach”. O przykładach systemowego podejścia do oszczędzania energii rozmawiali m.in. przedstawiciele samorządów i organizacji branżowych.

Kolejne konferencje „Polski Efektywnej Energetycznie” odbywać się będą w największych aglomeracjach Polski, od listopada 2011 r. do maja 2012 r. m.in. w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Podsumowanie I edycji projektu kampanii planowane jest podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012 w Katowicach.

Data publikacji : 04.10.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry