Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jesienny Biuletyn URE już w sieci!

Biuletyn jest szczególnie interesujący dla czytelników oczekujących na nowe informacje dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu energetycznego. Zapraszamy do lektury!

Trzeci w tym roku Biuletyn URE niemal w całości został poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce (ang. Corporate Social Responsibility), tematyce ważnej tak dla przedsiębiorstw energetycznych, które chcą być postrzegane jako firmy odpowiedzialne społecznie, jak i odbiorców paliw i energii, którzy mogą uzyskać wymierne korzyści ze stosowania przez sektor energetyczny nowych standardów. Prezes URE aktywnie włącza się w popularyzowanie idei CSR, a ta zyskuje coraz szersze zrozumienie wśród przedsiębiorców.

Biuletyn otwiera artykuł omawiający inicjatywy i instrumenty pomagające przedsiębiorstwom energetycznym w implementacji CSR we własnych organizacjach. Przybliża dostępne instrumenty oraz inicjatywy pozwalające na wdrażanie i monitorowanie postępów we wdrażaniu koncepcji CSR takie jak „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej/gazu ziemnego i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” opracowane przez Prezesa URE; międzynarodowy standard ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility - mający charakter wytycznych obejmujących bardzo wiele dziedzin z zakresu CSR; standardy serii AA1000 - dotyczące zaangażowania i dialogu z interesariuszami; przykłady projektów sprzyjających i umożliwiających działania na rzecz wdrożenia CSR – w Polsce.

W Biuletynie URE nie mogło zabraknąć informacji o wynikach kolejnego badania ankietowego na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych. Raport pokazuje m.in. społeczną wrażliwość sektora energetycznego i stanowi kontynuację projektu prowadzonego w latach 2009-2010.

Zapraszamy do lektury nowej e-edycji Biuletynu URE. Zapraszamy do lektury jesiennego Biuletynu URE.

Data publikacji : 07.10.2011

Opcje strony

do góry