Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4338,Ku-przyszlosci-o-energetyce-inwestycjach-zmianie-VIII-Kongres-Nowego-Przemyslu-w.html
15.07.2024, 04:27

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ku przyszłości - o energetyce, inwestycjach, zmianie. VIII Kongres Nowego Przemysłu w Warszawie

Celem strategicznym regulatora jest dokończenie procesu liberalizacji rynku energii powiedział Prezes URE, Marek Woszczyk podczas VIII Kongresu Nowego Przemysłu

Szef URE wziął udział w trwającym 19 i 20 października 2011 r. Kongresie Nowego Przemysłu. W Warszawie przedstawiciele rządu, administracji publicznej i przedsiębiorstw energetycznych rozmawiali o barierach i szansach rozwoju polskiej gospodarki, polityce energetycznej Unii Europejskiej i procesie liberalizacji rynku energii w Polsce.

W drugim dniu Kongresu Prezes URE wziął udział w dwóch sesjach - Gaz. Rynek gazu w Polsce oraz Infrastruktura sieciowa w elektroenergetyce.

Mapa drogowa do końca roku

Podczas sesji „Rynek Gazu w Polsce” Prezes URE Marek Woszczyk zapowiedział opublikowanie do końca 2011 r. „Mapy drogowej uwolnienia rynku gazu w Polsce” zawierającej m.in. harmonogram zmian w przepisach ograniczających dostęp do rynku. Szef URE zapewnił, że projekt „Mapy drogowej uwolnienia rynku gazu w Polsce” będzie konsultowany z interesariuszami rynku. Uwolnienie rynku gazu w Polsce powinno być dokonane rozsądnie i będzie prowadzone z determinacją, z troską o wszystkich interesariuszy rynku, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców wrażliwych, stąd nie obejmie oda razu wszystkich grup.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej powoduje wzrost zainteresowania sektora energetycznego inwestowaniem w moce wytwórcze oparte na paliwach gazowych - powiedział również prezes Marek Woszczyk, wspominając m.in. o sprzedaży aktywów przez Vattenfall. To właśnie mariaż elektroenergetyki i sektora gazowego jest zdaniem Prezesa URE nowym elementem charakteryzującym zmiany na rynku gazu w ostatnim roku.

Inwestycje w liberalizację

Wpływ na otwarcie rynku gazu mają inwestycje w infrastrukturę, w tym rozbudowa połączenia w Lasowie, interkonektor w Cieszynie, budowa terminalu LNG w Świnoujściu. Prezes URE zwracał uwagę, że inwestycje w infrastrukturę otwierają polski rynek gazu, zwiększają konkurencję umożliwiając firmom energetycznym wybór dostawcy - a w efekcie zwiększają bezpieczeństwo energetyczne państwa. Dzięki inwestycjom rozpoczętym w latach 2010 - 2011 zwiększyły się możliwości dostarczania do Polski gazu. Jednak Polska ciągle ma zbyt małą w stosunku do potrzeb pojemność magazynów gazu.

Zdaniem Mirosława Dobruta, Prezesa Zarządu, EuRoPol GAZ SA, pełne otwarcie rynku gazu nastąpi już w latach 2014 - 2015 - tj. po uruchomieniu gazoportu w Świnoujściu.

Bogdan Pilch - Wiceprezes Zarządu EDF Suez - podkreślił, że deregulacja powinna być przewidywalna dla klientów. Uwolnienie rynku wymusi wzrost elastyczności konstruowania produktu i struktury biznesowej przedsiębiorstw.

Jacek Goszczyński - Wiceprezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA, zapewnił, że TGE jest przygotowana do uwolnienia rynku gazu w Polsce.

Według Wojciecha Kowalskiego - Członka Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA - warunkiem pełnej liberalizacji jest deregulacja cen gazu w Polsce.

Data publikacji : 25.10.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony