Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biznes czy usługa publiczna? Prezes URE o ciepłownictwie w TVN CNBC

Prowadzone przez regulatora od 2002 roku badania koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych wskazują, że w ciągu ośmiu lat liczba koncesjonowanych przedsiębiorstw spadła o połowę, z 894 w 2002 do 496 w 2010 r. , a kondycja finansowa sektora w 2010 r. mierzona wynikiem finansowym brutto, uległa zdecydowanej poprawie w stosunku do lat 2008 - 2009. Po dwuletniej bessie, wynik finansowy sektora ciepła w Polsce w 2010 r. znowu był dodatni i osiągnął wartość (+) 58 042,2 tys. zł.

Przy zmniejszającej się liczbie przedsiębiorstw koncesjonowanych rośnie moc cieplna wytwórców pozostałych na rynku. W 2010 roku całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wyniosła 59 263,5 MW, a w roku 2002 gdy - przypomnijmy - koncesjonowanych przedsiębiorstw było 44,5 % więcej, wynosiła prawie 71 tysięcy MW.

W odróżnieniu od rynku energii, czy rynku gazu, rynek ciepła w Polsce ma charakter lokalny, stąd tak duża obecność samorządów w strukturze własnościowej sektora. Lokalny rynek ciepła obejmuje swoim zasięgiem miasto lub jego część posiadającą infrastrukturę sieciową, rzadziej całą aglomerację. Na takim rynku, odbiorca nie ma możliwości dowolnego wyboru przedsiębiorstwa dostarczającego ciepło o określonych parametrach za pomocą sieci, a dostawca ma ograniczone możliwości pozyskiwania odbiorców.

To też biznes

Na ciepłownictwie można zarabiać i zdaniem regulatora to mechanizmy rynkowe w coraz większym stopniu kształtują sytuację sektora i biznesową ewolucję ciepłownictwa w Polsce. Na wyniki finansowe firm ciepłowniczych ma wpływ m.in. zastosowanie nowych technologii. To nowe technologie zadecydują o opłacalności rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej i konkurencyjnych dla odbiorcy cenach.

Uczestniczący w debacie TVN CNBC przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych podnosili w dyskusji problem niskiej rentowności przedsiębiorstw i niepokojących branżę zobowiązań Polski określonych m.in. w polityce energetyczno-klimatycznej UE. Zdaniem przedstawicieli sektora wymogi dotyczące ograniczenia emisji CO2 mogą na lata zatrzymać inwestycje i stanowić decydującą barierę wzrostu.

Obok Prezesa URE w spotkaniu zorganizowanym przez redakcję TVN CNBC wzięli udział: Jacek Szymczak - Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Mariusz Majkut - Prezes Zarządu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., profesor Krzysztof Żmijewski - Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Krzysztof Figat - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. zo.o., dr inż. Janusz Ryk - Dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Debatę „Ciepłownictwo - usługa publiczna czy biznes?” prowadził szef redakcji TVN CNBC Roman Młodkowski. Spotkanie odbyło się 22 listopada 2011 r.

Data publikacji : 24.11.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry