Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4376,Nizsze-stawki-za-uslugi-magazynowania-gazu-Szerszy-zakres-swiadczonych-uslug.html
18.07.2024, 09:07

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niższe stawki za usługi magazynowania gazu. Szerszy zakres świadczonych usług.

1 grudnia wchodzi w życie nowa taryfa operatora systemu magazynowego - PGNiG.

Taryfa przewiduje świadczenie usług magazynowania w 6 instalacjach magazynowych, tj.: KPMG (kawernowym podziemnym magazynie gazu) Mogilno, PMG (podziemnym magazynie gazu) Wierzchowice, PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów i PMG Brzeźnica w formie pakietu, pakietu elastycznego oraz usługi rozdzielonej.

Usługi magazynowania oferowane w formie pakietów obejmują 0,5 mln m3 pojemności czynnej łącznie z odpowiednią mocą zatłaczania i odbioru, różną dla każdej instalacji magazynowej. W przypadku pakietu elastycznego jednostkowa pojemność czynna 0,5 mln m3 oferowana będzie łącznie z mocą zatłaczania i odbioru ustaloną w przedziałach, natomiast w usłudze magazynowania rozdzielonej oferowane będą oddzielnie: pojemność czynna, moc zatłaczania lub moc odbioru.

Łączna liczba oferowanych pakietów przewidzianych w usłudze ciągłej wynosi 1.232, co odpowiada 616 mln m3 pojemności czynnej, natomiast w usłudze przerywanej 1.932, pakietów, co odpowiada 966 mln m3 pojemności czynnej. Dodatkowo Przedsiębiorstwo będzie oferować 52 pakiety w usłudze przerywanej w umowach krótkoterminowych (od września do czerwca) w KPMG Mogilno, obejmujące 26 mln m3 pojemności czynnej tego magazynu.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy Prezes URE wezwał PGNiG do rozszerzenia zakresu świadczonych usług. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w unijnym rozporządzenia w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego taryfa Przedsiębiorstwa umożliwia rozliczenie usług ciągłych i przerywanych, krótkoterminowych i długoterminowych, świadczonych w formie pakietów i rozdzielnie.

Wprowadzenie nowej taryfy powoduje spadek średnich płatności za usługę magazynową o 2,9%. Zgodnie z wnioskiem PGNiG S.A. taryfa będzie obowiązywać do 31 marca 2012 r.

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca nową taryfę magazynową opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe Nr 70/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.

Data publikacji : 30.11.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony