Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Efektywność energetyczna przede wszystkim. Kampania PTWP z udziałem URE

Forum „Polska Efektywna Energetycznie”, kolejna odsłona projektu PTWP wydawcy miesięcznika „Nowy Przemysł” i portalu wnp.pl odbyła się 12 grudnia 2011 r. w Poznaniu.

Celem projektu jest promowanie świadomości uczestników rynku energetycznego w obszarze efektywności energetycznej. Do pełnej operacyjności systemu EE w Polsce brakuje aktów wykonawczych - instrumentów umożliwiających realizację nowych obowiązków nałożonych na administrację publiczną w tym na Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podczas poznańskiej edycji Forum, Prezesa URE reprezentowała Irena Gruszka, Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Poznaniu. W trakcie debaty, prowadzonej przez Wojciecha Kuśpika, szefa PTWP, przedstawicielka URE zwróciła uwagę na komplementarność nowej ustawy EE z ustawą Prawo energetyczne, mówiąc między innymi o nowych zadaniach regulatora w kontekście ustawy o EE, w tym o obowiązkach związanych z przyznawaniem świadectw efektywności energetycznej – tzw. białych certyfikatów. Zgodnie z ustawą Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać tzw. „białe certyfikaty” - świadectwa efektywności energetycznej. W tym celu, co najmniej raz w roku, ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg. Świadectwo efektywności energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu, który wygrał przetarg, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wydawania świadectw efektywności energetycznej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. Zbywalne prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw efektywności energetycznej, na podstawie informacji Prezesa URE. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Przetargi mają być organizowane do końca 2015 roku, natomiast prawa majątkowe - które nie zostaną umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2016r., wygasają z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2016 r.

W Forum „Polska Efektywna Energetycznie” w Poznaniu udział wzięli m.in. prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski Prezes Zarządu KAPE, Andrzej Głowacki, prezes DGA; Józef Lewandowski Prezes Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią; przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych .

O inauguracji kampanii i warszawskiej edycji Forum „Polska Efektywna Energetycznie” pisaliśmy 4 października 2011 r.

Data publikacji : 15.12.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry