Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ceny prądu na 2012 rok zatwierdzone

Prezes URE zatwierdził taryfy na dystrybucję i sprzedaż energii odbiorcom w gospodarstwach domowych większości przedsiębiorstw.

Rachunki za energię wzrosną miesięcznie od ok. 1,38 zł w Lublinie do ok. 6 złotych w Kaliszu. Średni wzrost cen energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych w zatwierdzonych taryfach będzie kształtował się na poziomie zbliżonym do inflacji i wyniesie w przyszłym roku 5,1%. Stawki za usługę dystrybucji dla tej samej grupy odbiorców zmienią się natomiast od 1,6% dla odbiorców przyłączonych do sieci Vattenfall do 10,7% w Energa Operator. Oznacza to, że rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną średnio od 4,9% u klientów PGE Dystrybucja do 7,7% u odbiorców Energa Operator.

W trakcie postępowania taryfowego Prezes URE kilkakrotnie wzywał przedsiębiorstwa do korekty wniosków. W wyniku postępowań prowadzonych przez URE udało się niemal czterokrotnie zmniejszyć oczekiwania przedsiębiorstw, sprowadzając je do poziomu uzasadnionego - w pierwszych przedłożonych wnioskach spółki wnioskowały o podwyżki nawet o prawie 18 %.

Przyczyny podwyżek cen energii to w szczególności wzrost kosztów wynikających z realizacji obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracji oraz wzrost hurtowej ceny energii elektrycznej. Wzrost stawek dystrybucyjnych został natomiast podyktowany w głównej mierze wzrostem kosztów wynikających z inwestycji sieciowych oraz wzrostem kosztów z tytułu służebności przesyłu.

Poniższa tabela przedstawia skutki zmiany taryf dla różnych grup odbiorców w poszczególnych przedsiębiorstwach:

Średnie zmiany taryf na 2012 r. (wielkości średnie)

Operator Systemu Dystrybucyjnego Zmiana taryfy za dystrybucję e.e. dla wszystkich grup odbiorców
(ogółem)
Zmiana taryfy za dystrybucję e.e. dla odbiorców w gospodarstwach domowych Zmiana taryfy za e.e. w gospodarstwach domowych u sprzedawców z urzędu Łączna zmiana  na rachunku za e.e. dla odbiorców w gospodarstwach domowych
% % % %
ENEA Operator Sp. z o.o. 5,7 5,7 4,9 5,2
ENERGA Operator S.A. 9,9 10,7 5,2 7,7
Tauron Dystrybucja 5,2 5,1 5,9 5,5
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 6,3 6,4 Postępowanie w toku -
VATTENFALL DP S.A. 1,6 1,6 Postępowanie w toku -
PGE Dystrybucja S.A. 5,1 5,5 4,5 4,9
średnio 5,9 6,2 5,1 5,7

Rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną w przyszłym roku średnio o 5,7%. Najmniejszy wzrost płatności odnotują odbiorcy przyłączeni do sieci PGE Dystrybucja - od 1,38 zł miesięcznie na terenie oddziału lubelskiego, natomiast największy - klienci Energi Operator - o 6,10 zł miesięcznie na terenie oddziału kaliskiego (tzw. grupa G11 - klienci płacący jednakową cenę energii przez całą dobę, którzy średnio zużywają ok. 1900 kWh rocznie). Natomiast odbiorcy należący do grupy taryfowej G12, w której cena energii jest zróżnicowana w zależności od pory doby i tygodnia (zużywający rocznie blisko 4000 kWh), zapłacą rachunki wyższe średnio miesięcznie od 3,58 zł na terenie działania PGE Dystrybucja do 10,90 zł w toruńskim oddziale Energa Operator. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia średni wzrost płatności na rachunku końcowym dla klientów w gospodarstwach domowych w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Operator Systemu Dystrybucyjnego Odbiorcy grupy G11 (przy średnim rocznym zużyciu w Polsce - 1865 kWh) Odbiorcy grupy G12 (przy średnim rocznym zużyciu w Polsce 3710 kWh)
zł/miesiąc zł/miesiąc
ENEA Operator  
Bydgoszcz, Gorzów, Poznań, Szczecin 3,67 6,70
Zielona Góra 6,97
ENERGA Operator  
o/Elbląg 5,90 9,95
o/Gdańsk 5,95 10,00
o/Kalisz 6,10 9,90
o/Koszalin 5,95 10,10
o/Olsztyn 5,95 10,24
o/Płock 5,75 9,80
o/Słupsk 5,95 10,10
o/Toruń 5,90 10,90
TAURON Dystrybucja  
Obszar byłego przedsiębiorstwa ENION 3,93 6,54
Obszar byłego przedsiębiorstwa Energia Pro 4,08 6,71
PGE Dystrybucja  
Lublin 1,38 5,15
Łódź-Miasto 3,67 7,09
Łódź-Teren 4,52 8,66
Rzeszów 3,80 6,51
Białystok 4,02 7,03
Skarżysko - Kamienna 4,23 6,63
Zamość 1,40 3,58
Warszawa - Teren 4,23 6,72

* - wszystkie dane zamieszczone w tabelach są kwotami netto.

Prezes URE zatwierdził wszystkie taryfy dystrybucyjne. Do zatwierdzenia pozostały natomiast jeszcze dwie taryfy sprzedawców energii - działającego na Mazowszu RWE oraz śląskiego Vattenfall Sales Poland. Wiadomo już natomiast, że odbiorcy z terenu Mazowsza i Śląska przyłączeni do sieci RWE Stoen Operator i Vattenfall Distribution zapłacą za usługę dystrybucji energii odpowiednio o 1,52 zł/miesiąc i 0,19 zł/miesiąc więcej (przy średnim rocznym zużyciu w gospodarstwie domowym w grupie G11).

Przedsiębiorstwa energetyczne wprowadzają w życie nowe taryfy od 14 do 45 dni od momentu ich publikacji przez Prezesa URE. Wszystkie decyzje taryfowe zostały opublikowane w Biuletynach Branżowych dla Energii Elektrycznej i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Zatwierdzone taryfy będą obowiązywać do końca 2012 roku.

Data publikacji : 20.12.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry