Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W kierunku wolnego rynku gazu. Rekomendacje Prezesa URE

Zapraszamy do lektury Rekomendacji dla Programu Uwalniania Gazu (PUG) przygotowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

W związku z publikacją przez PGNiG SA projektu Programu Uwalniania Gazu (PUG), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udostępnia uczestnikom rynku „Rekomendacje dla Programu Uwalniania Gazu Ziemnego w Polsce” z dnia 15 listopada 2011 r. Jednym z celów realizacji Programu jest dobrowolna odsprzedaż gazu ziemnego przez PGNiG SA na zasadach rynku giełdowego.

Celem Rekomendacji jest omówienie warunków przygotowania i przeprowadzenia przez PGNiG SA programu uwalniania gazu, tak aby w wyniku realizacji programu, rynek gazu ziemnego w Polsce spełniał kryteria rynku konkurencyjnego, określone w art. 49 ustawy - Prawo energetyczne - umożliwiające zwolnienie przedsiębiorstw sprzedających gaz ziemny z obowiązku przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia dla odbiorców przemysłowych od 1 stycznia 2013 r.

Zdaniem Prezesa URE biorąc pod uwagę postępujące procesy liberalizacji rynku gazu na poziomie Unii Europejskiej, konieczne jest pilne przeprowadzenie działań skutkujących stworzeniem możliwości odejścia od administracyjnego nadzoru nad cenami tego paliwa. Zakładając, że zostaną one skutecznie przeprowadzone w 2012 roku, termin 1 stycznia 2013 roku, jest pierwszym możliwym terminem dla uwolnienia cen gazu dla odbiorców przemysłowych.

Data publikacji : 22.02.2012
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry