Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

24 h na zmianę sprzedawcy energii

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2012

W trosce o odbiorców energii Prezes URE rekomenduje Wytyczne Dobrych Praktyk CEER w zakresie modelu rynku detalicznego.

27 stycznia 2012 r. Europejska Rada Regulatorów Energetyki (CEER) przyjęła Wytyczne Dobrych Praktyk w zakresie modelu rynku detalicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany sprzedawcy i rachunków: Guidelines of Good Practice on electricity and gas retail market design, with focus on supplier switching and biling (Ref: C11-RMF-39-03).

Prezes URE rekomenduje zainteresowanym uczestnikom rynku zapoznanie się z wytycznymi CEER oraz wykorzystywanie wytycznych jako standardów dobrych praktyk w bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Dokument zawiera 13 rekomendacji, dotyczących m.in. funkcjonowania detalicznego rynku energii, roli sprzedawców jako głównych punktów kontaktowych dla odbiorców, zapewnienia odpowiedniej jakości i przejrzystości ofert oraz dalszego uproszczenia procedury zmiany sprzedawcy w tym skrócenia czasu na zmianę sprzedawcy do 24 godzin. CEER rekomenduje możliwość zawarcia przez konsumenta umowy kompleksowej i apeluje o stworzenie możliwości wyboru różnych metod płatności za rachunki energii.

Wytyczne Dobrych Praktyk, znajdują się na stronie internetowej CEER, pod adresem: www.energy-regulators.eu.

Więcej informacji na temat Wytycznych Dobrych Praktyk odnajdą państwo w Informacji Prezesa URE nr 4/2012.

Data publikacji : 07.03.2012
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry