Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Efektywność energetyczna w budowie

Polska dysponuje ogromnym potencjałem w zakresie zwiększania efektywności energetycznej - podkreślali uczestnicy gdańskiej odsłony projektu Forum „Polska Efektywna Energetycznie” z udziałem przedstawiciela regulatora.

Zdaniem uczestników spotkania, implementacja założeń polityki energetyczno - klimatycznej UE w obszarze efektywności energetycznej nie może doprowadzić do zatrzymania rozwoju gospodarczego kraju, potrzebna jest też większa skuteczność w realizacji systemu zaprojektowanego w ustawie o efektywności energetycznej.

Ustawa o efektywności energetycznej nakłada na Prezesa URE nowe obowiązki. Nowe zadania regulatora związane m.in. z przyznawaniem tzw. „białych certyfikatów”, przedstawiła podczas konferencji w Gdańsku, Mirosława Szatybełko - Połom, dyrektor Północnego Oddziału Terenowego URE w Gdańsku. Zdaniem przedstawiciela Prezesa URE, system EE stworzony przez ustawę jest jeszcze w budowie. Zgodnie z ustawą Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać tzw. „białe certyfikaty” - świadectwa efektywności energetycznej. W tym celu, co najmniej raz w roku, ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg. Świadectwo efektywności energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu, który wygrał przetarg, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wydawania świadectw efektywności energetycznej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. Zbywalne prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw efektywności energetycznej, na podstawie informacji Prezesa URE. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Przetargi mają być organizowane do końca 2015 roku, natomiast prawa majątkowe - które nie zostaną umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2016r., wygasają z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Dyrektor URE zwróciła uwagę na wiodącą rolę Ministra Gospodarki w architekturze systemu efektywności energetycznej tworzonym przez Ustawę.

Przedstawicielka regulatora wzięła udział także w pierwszym panelu dyskusyjnym Forum zatytułowanym - „Efektywność energetyczna w Polsce i Europie”.

Patronem Honorowym projektu Forum „Polska Efektywna Energetycznie” jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Dotychczas konferencje „Polski Efektywnej Energetycznie” z udziałem regulatora i przedstawicieli PURE odbyły się w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, we Wrocławiu i w Gdańsku.

Więcej na temat konferencji w Gdańsku na portalu wnp.pl.

Organizatorem Forum jest grupa PTWP S.A wydawca miesięcznika „Nowy Przemysł” oraz portalu gospodarczego wnp.pl.

Data publikacji : 09.03.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry